Newsletter

Biznes i finanse

KOGENERACJA SA (19/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na dzień 23 listopada 2021 r.

27.10.2021, 14:40aktualizacja: 27.10.2021, 14:41

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 19/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości:

- ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 listopada 2021 roku, o godz. 11.00 we Wrocławiu w siedzibie Spółki, ul. Łowiecka 24 (treść ogłoszenia w załączeniu) oraz:

- Załącznik 1 do Ogłoszenia - treść Statutu Spółki z proponowanymi zmianami,

- Załącznik 2 do Ogłoszenia - treść projektów uchwał NWZ.

W załączeniu treść Ogłoszenia wraz z załącznikami.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. zwołane zostało na wniosek Akcjonariusza PGE Energia Ciepła S.A., który wpłynął do Spółki w dniu 26 października 2021 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.10.2021, 14:40
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ