Newsletter

Biznes i finanse

Komunikat KNF

11.06.2021, 16:29aktualizacja: 11.06.2021, 16:31

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 czerwca 2021 r.

W głosowaniu udział wzięli:

- Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

- Dagmara Wieczorek-Bartczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

- Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

- Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych1

- Jan Pawelec – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki

- Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego

- Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego

- Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów

1. Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego „PA-CO-BANK” w Pabianicach (bank przejmowany).

Połączenie odbywa się za zgodą obu banków wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe.

2. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia akcji krajowej instytucji płatniczej – PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przez Advent International Corporation z siedzibą w Bostonie (stan Massachusetts, Stany Zjednoczone Ameryki) i Bain Capital Investors, LLC z siedzibą w Wilmington (stan Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki), za pośrednictwem Nexi S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (Włochy), w liczbie powodującej przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziałów w kapitale zakładowym PayPro SA.

3. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia akcji krajowej instytucji płatniczej – eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przez Advent International Corporation z siedzibą w Bostonie (stan Massachusetts, Stany Zjednoczone Ameryki) i Bain Capital Investors, LLC z siedzibą w Wilmington (stan Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki), za pośrednictwem Nexi S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (Włochy), w liczbie powodującej

1 K. Budzich nie brał udziału w głosowaniu pkt. 7b komunikatu.

przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziałów w kapitale zakładowym eCard SA.

4. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia udziałów krajowej instytucji płatniczej – „PayLane” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przez Advent International Corporation z siedzibą w Bostonie (stan Massachusetts, Stany Zjednoczone Ameryki) i Bain Capital Investors, LLC z siedzibą w Wilmington (stan Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki), za pośrednictwem Nexi S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (Włochy), w liczbie powodującej przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników lub udziałów w kapitale zakładowym „PayLane” sp. z o. o.

5. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia akcji krajowej instytucji płatniczej – BillBird Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przez Advent International Corporation z siedzibą w Bostonie (stan Massachusetts, Stany Zjednoczone Ameryki) i Bain Capital Investors, LLC z siedzibą w Wilmington (stan Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki), za pośrednictwem Nexi S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (Włochy), w liczbie powodującej przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziałów w kapitale zakładowym BillBird SA.

6. Komisja jednogłośnie zezwoliła na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym spółce:

- Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” SA z siedzibą w Kruszwicy (z dniem dzień 24 czerwca 2021 r.)

7. Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

- PKO BP Bankowy Otwartego Funduszu Emerytalnego

- PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

8. Komisja zapoznała się z:

- informacją na temat sytuacji sektora bankowego według stanu na koniec marca 2021 r.

- informacją o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I kwartale 2021 r.

kom abs/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 11.06.2021, 16:29
Źródło informacji KNF
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ