Newsletter

Biznes i finanse

Komunikat KNF

27.05.2022, 14:34aktualizacja: 27.05.2022, 14:35

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 maja 2022 r.

W głosowaniu udział wzięli:

- Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

- Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

- Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

- Krystian Wiercioch – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

- Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych

- Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów

- Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego

1. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

- Marzeny Łaskiej-Bierły na stanowisko Prezesa Zarządu Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu

- Jolanty Bogusławy Szewczyk na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Jeleśni

- Andrzeja Żakowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Chmielniku

2. Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie:

- Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Świdnik” (kasa przejmująca) ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. ks. Franciszka Blachnickiego (kasa przejmowana).

Połączenie odbywa się za zgodą obu Kas wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe.

3. Komisja jednogłośnie zmieniła decyzję w sprawie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

- PayPro SA z siedzibą w Poznaniu

poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych przez tę spółkę usług płatniczych o usługę wykonywania transakcji płatniczych wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych, w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu (kredyt płatniczy)

- Conotoxia sp. z o.o z siedzibą w Zielonej Górze

poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych przez tę spółkę usług płatniczych o usługi wykonywania transakcji płatniczych wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 ustawy o usługach płatniczych

4. Komisja jednogłośnie zezwoliła na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA spółce:

- Swissmed Centrum Zdrowia SA z siedzibą w Gdańsku – z dniem 14 czerwca 2022 r.

5. Komisja zapoznała się z:

- raportem o sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2021 r.

- informacją na temat ryzyka prawnego dotyczącego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych – informacja cykliczna wg stanu na koniec marca 2022 r

kom abs/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.05.2022, 14:34
Źródło informacji KNF
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ