Newsletter

Konsensus ekonomiczny EKF: gospodarka wyraźnie przyspieszy, ale inflacja zostanie z nami na lata

19.12.2023, 10:19aktualizacja: 19.12.2023, 10:24

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PAP - kadr z filmu
PAP - kadr z filmu
Wzrost gospodarczy w okolicach 3 proc., wyższe płace realne, najniższa stopa bezrobocia w UE - przedstawione przez ekspertów Europejskiego Kongresu Finansowego prognozy makroekonomiczne dla Polski brzmią znacznie bardziej optymistyczne niż w poprzednich edycjach. Jednak zarówno w 2024 roku, jak i kolejnych latach, będziemy wciąż mierzyć się z wysoką, ponad 6-procentową inflacją.

Już po raz dwunasty niezależny think-thank Europejski Kongres Finansowy (EKF) zwrócił się do kilkudziesięciu wybitnych polskich ekonomistów z prośbą o sformułowanie autorskich prognoz dla polskiej gospodarki w horyzoncie najbliższych lat. Ich odpowiedzi zawarte zostały w konsensusie, będącym swoistą mapą szans i zagrożeń dla rozwoju naszego kraju, a także zbiorem rekomendacji działań mogących zminimalizować potencjalne ryzyka.

„W ciągu ostatnich miesięcy byliśmy świadkami przełomowych zmian, zarówno jeżeli chodzi o kwestie wewnętrzne, związane z wyborami i ukształtowaniem się nowej większości parlamentarnej, jak i dotyczących napiętej sytuacji geopolitycznej wokół wojny w Ukrainie czy konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jednak nasz cel pozostaje niezmienny: zarówno ten konsensus, jak i szereg innych działań w ramach EKF, służą budowaniu i wzmacnianiu zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki” - wyjaśniał prof. Leszek Pawłowicz, koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego.

W opiniach makroekonomicznych nadesłanych przez ekspertów inaczej niż w poprzednich edycjach przebija się optymizm - po wielu kwartałach spowolnienia gospodarczego i generalnego sceptycyzmu dotyczącego perspektyw rozwojowych kraju, najbliższy rok wreszcie przynosi nadzieję na znaczącą poprawę.

„2024 rok będzie stał pod znakiem wyraźnego przyspieszenia wzrostu PKB - do około 2,8 proc. z 0,5 proc. w roku bieżącym. W kolejnych latach, na szczęście, przyzwyczaimy się do stabilnego i solidnego wzrostu gospodarczego, oscylującego wokół 3,5 proc., którego zasadniczym motorem napędowym będzie jak dotychczas konsumpcja prywatna” - tłumaczył dr Marcin Mrowiec, koordynator makroekonomiczny EKF.

Skąd przekonanie, że Polacy ponownie ruszą na zakupy? Przede wszystkim będzie to, jak wynika z konsensusu, zasługa najniższego w całej Unii Europejskiej bezrobocia, które do 2026 roku powinno utrzymywać się poniżej 3 proc. Spodziewać się możemy także podwyżek płac realnych, bo choć tempo wzrostu wynagrodzeń w gospodarce będzie nieznacznie maleć (do 10,4 proc. r/r w 2024 z 12,6 proc. r/r w 2023), to jednak nie będą one, tak boleśnie jak do tej pory, niwelowane przez inflację. Nie oznacza to jednak, że szybko przestanie ona stanowić, tak dla portfeli konsumentów, jak i całej gospodarki, poważny problem.

„Choć możemy spodziewać się wyraźnego hamowania średniorocznej inflacji z 11,6 proc, r/r w 2023 do 5,8 proc. r/r w 2024, to jednocześnie prognozy pokazują, iż na koniec przyszłego roku będzie ona pozostawać wyraźnie powyżej górnej granicy celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej, czyli poziomu 3,5 proc. Średnia oczekiwań analityków mówi o tym, że inflacja spadnie poniżej tego poziomu dopiero na koniec 2026 roku” - dodał dr Marcin Mrowiec.

Poza, wciąż dalekim od celu RPP, poziomem inflacji, ekonomistów niepokoi również pesymistyczna perspektywa dynamiki inwestycji (tak publicznych, jak i firm prywatnych) oraz stan szeroko pojętych finansów publicznych.

„O ile znaczący deficyt budżetowy jest i pozostanie problemem, o tyle finanse publiczne - rozumiane jako cały system - są dziś w stanie krytycznym” – mówi dr Sławomir Dudek, założyciel, prezes i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych.

Według niego wynika to m.in. z tego, że przez wiele lat naruszano art. 219 Konstytucji RP, a wielomiliardowe wydatki „ukrywane” były w przeróżnych funduszach i pozbawiane jakiejkolwiek kontroli.

„Dlatego głównym zadaniem nowego rządu jest przywrócenie przejrzystości temu systemowi, co stanowi zresztą jeden z kamieni milowych koniecznych do odblokowania środków z KPO” - podkreślił dr Sławomir Dudek, założyciel, prezes i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych.

Konsensus makroekonomiczny EKF zawiera również listę najważniejszych zagrożeń dla stabilności polskiego systemu finansowego w perspektywie 2026 roku. Otwierają ją: ryzyko prawne kredytów hipotecznych, pogłębiająca się ingerencja państwa w system bankowy oraz pogorszenie jakości portfela kredytowego.

„W odpowiedzi na te zagrożenia sformułowaliśmy szereg rekomendowanych działań, wzmacniających stabilność i wiarygodność polskiego sektora finansowego. To przede wszystkim propozycja tzw. wiarygodnej umowy kredytowej dla kredytu hipotecznego, czyli wzór uczciwego, przejrzystego i niepodważalnego dokumentu, posiadającego pozytywną rekomendację najważniejszych instytucji, takich jak KNF czy UOKiK” - wyjaśniała dr Marta Penczar, dyrektorka EKF Research.

Kolejną inicjatywą ekspertów jest promowanie rozwiązania „lokal za grunt”, uchwalonego co prawda przez Sejm trzy lata temu, jednak wciąż pozostającego tzw. martwym prawem, z którego dotychczas skorzystała zaledwie jedna polska gmina.

„To rozwiązanie pozwala na przekazanie deweloperowi w ramach przetargu ziemi pod inwestycję, po wykonaniu której oddaje on co piąte wybudowane mieszkanie samorządowi, chociażby na lokal komunalny. Popularyzacja tej formuły przypominającej system zakupowy >>kup teraz, zapłać później<< mogłaby pomóc w zatrzymaniu spirali wzrostu cen nieruchomości” - oceniał prof. Pawłowicz.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.12.2023, 10:19
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ