Newsletter

Biznes i finanse

Koreański oddział Rimini Street znalazł się wśród stu najlepszych miejsc pracy w rankingu KOREA Best Workplaces™, uzyskując wyróżnienie m.in. w kategoriach „Najlepszy CEO w Korei” i „Najlepsze miejsce pracy dla kobiet w Korei”

10.03.2022, 11:26aktualizacja: 10.03.2022, 11:33

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Spółka została wyróżniona w czterech kategoriach, uzyskując najwyższą liczbę punktów w kategoriach elastycznej kultury w miejscu pracy, sprawiedliwego traktowania, poczucia koleżeństwa i skuteczności przywództwa.

LAS VEGAS & SEUL, Korea Południowa--(BUSINESS WIRE)-- Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), międzynarodowy dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP, a także partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj, że została wyróżniona w rankingu Great Places to Work® 2022 KOREA Best Workplaces™ Awards organizowanym przez międzynarodową firmę konsultingową Great Place to Work® Institute (GPTW).

Poza przyznaniem tytułu KOREA Best Workplace™ (najlepsze miejsce pracy w Korei) Rimini Street wyróżniono w następujących kategoriach: KOREA Best Workplaces in Technology™ (najlepsze miejsca pracy w branży technologicznej w Korei), KOREA Best Workplaces for Women™ (najlepsze miejsca pracy dla kobiet w Korei) oraz KOREA Best CEOs (najlepsi CEO w Korei) (Seth A. Ravin, CEO) – łącznie spółka otrzymała cztery wyróżnienia.

„Tytuł najlepszego miejsca pracy w Korei to dla nas zaszczyt i duże wyróżnienie. Pokazuje on, że firmie zależy na jej wyjątkowych pracownikach, którzy dostarczają niezwykłe rozwiązania dla klientów na całym świecie – powiedział Ravin. – Rimini Street jest przekonana, że miejsce pracy stawiające na różnorodność, inkluzywność, równość szans i dobrobyt pracowników przynosi zadowolenie kadry, sukcesy klientów i ogólny rozwój. Pozwala nam to sądzić, że do 2026 r. osiągniemy cel w postaci rocznych przychodów na poziomie 1 mld USD”.

KOREA Best Workplaces™ to utworzony w 2002 r. międzynarodowy system oceny standardów i przyznawania wyróżnień. Certyfikacja w ramach systemu prowadzona jest w 97 państwach całego świata, od Ameryk, przez Europę, po Azję, i opiera się na tych samych kryteriach, które stosowane są w amerykańskim rankingu Fortune 100 Best Companies to Work For®. Jest to najbardziej uznany międzynarodowy system certyfikacji miejsc pracy, który powstał, aby wspierać tworzenie dla wszystkich pracowników środowisk opartych na zaufaniu.

Wyróżnienia KOREA Best Workplaces™ przyznawane są na podstawie dokonywanej przez GPTW kompleksowej oceny indeksu zaufania (Trust Index – obejmującego zaufanie, szacunek, sprawiedliwe traktowanie i poczucie koleżeństwa), zaangażowania pracowników (Employee Engagement – ankiety prowadzone wśród pracowników i kierownictwa) oraz audytu kultury (Culture Audit – ocena kultury organizacyjnej i w miejscu pracy).

Ankietę pracowniczą wypełnili wszyscy pracownicy koreańskiego oddziału Rimini Street, na podstawie których firma otrzymała wysokie noty w dziedzinie wskaźnika zaufania i zaangażowania pracowników. W ramach oceny spółka uzyskała najwyższą liczbę punktów w zakresie szeregu wskaźników zaangażowania pracowników – za elastyczną kulturę w miejscu pracy, sprawiedliwe traktowanie, poczucie koleżeńskości oraz skuteczność przywództwa.

Jak dodał Ravin:

„Wyróżnienie to zbiegło się w czasie z Międzynarodowym Dniem Kobiet, który obchodziliśmy 8 marca, przypominając o tym, że Rimini Street zależy na wspieraniu rozwoju kobiet w branży technologicznej oraz kształtowaniu różnorodności na wszystkich szczeblach miejsca pracy. W ostatecznym rozrachunku nagrody te przyznają nasi ludzie – najbardziej wyjątkowe osoby na świecie. To, że dostrzegają oni nasze mocne strony w tych wszystkich obszarach, stanowi potwierdzenie, że skutecznie realizujemy nasz cel >>tworzenia lepszego świata poprzez zapewnianie wszystkim równych szans<<”.

Od czasu wybuchu pandemii koronawirusa koreański oddział Rimini Street wdrożył pracę zdalną jako warunek wyjściowy do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, jednocześnie oferując elastyczne godziny pracy i elastyczny czas pracy. W celu zwiększenia zaangażowania w pracy i kształtowania pozytywnych środowisk pracy spółka stale oferowała szeroką gamę programów wsparcia pracowników zdalnych, pokazując w ten sposób, że zależy jej na utrzymaniu doskonałej kultury w miejscu pracy. Wprowadzenie i czynne pielęgnowanie takiej kultury sprawia, że pracownicy Rimini Street – zarówno zdalni, jak i ci pracujący stacjonarnie – mogą czerpać korzyści z innowacyjnych i produktywnych środowisk pracy.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka wchodząca w skład indeksu giełdowego Russell 2000®, jest globalnym dostawcą oprogramowania i produktów dla przedsiębiorstw oraz wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4 400 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.riministreet.com, albo śledząc @riministreet na Twitterze lub profile firmy na Facebooku i LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych, oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. wpływ bieżących zobowiązań spółki w zakresie obsługi zadłużenia w związku z jej kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością spółki i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na jej działalność oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; w tym w ramach nowego instrumentu kredytowego spółki; zdolność firmy do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, w tym w związku z rachunkowym wyrażeniem jej gwarancji; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 2 marca 2022 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2022 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa na businesswire.com:

https://www.businesswire.com/news/home/20220309005409/en/

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Vikki Hansen

Rimini Street, Inc.

tel. +1 (708) 556-3185

e-mail: vhansen@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 10.03.2022, 11:26
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ