Newsletter

KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (20/2023) Zawiadomienie w trybie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 i art. 87 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej

18.09.2023, 22:21aktualizacja: 18.09.2023, 22:22

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 20/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie"), Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") informuje, o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 18 września 2023 r. zawiadomienia Znaczne pakiety - stan posiadania akcji przez porozumienie akcjonariuszy KE "efekt" S.A. z dnia 16 września 2023 roku, sporządzonego na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie.

Treść przedmiotowego zawiadomienia, które nie podlega weryfikacji, przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 18.09.2023, 22:21
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii