Newsletter

Biznes i finanse

LIBET SA (34/2021) Informacja dot. kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki.

26.10.2021, 13:36aktualizacja: 26.10.2021, 13:37

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 34/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej "Spółka") niniejszym informuje, iż akcjonariusz Spółki, spółka Gamrat S.A. z/s w Jaśle, w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 28 października 2021 roku (dalej "NWZA") przedstawiła Spółce w dniu 26 października 2021 roku pismo w treści, którego, Gamrat S.A. z/s w Jaśle działając na podstawie porozumienia zawartego z Panem Adamem Łanoszka: (i) oświadczył o zamiarze ukonstytuowania podczas obrad NWZA LIBET S.A. w dniu 28 października 2021 roku grupy akcjonariuszy z udziałem powyższych akcjonariuszy, celem podjęcia uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 - 5 KSH; (ii) przedstawił zgłoszenie kandydatury Pana Michała Mroza do Rady Nadzorczej LIBET S.A., której wybór będzie przedmiotem obrad NWZA LIBET S.A. w dniu 28 października 2021 roku.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedkłada treść dokumentów przestawionych Spółce przez ww. akcjonariusza.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.10.2021, 13:36
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ