Newsletter

Biznes i finanse

LIBET SA (37/2021) Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 28 października 2021 roku.

28.10.2021, 20:29aktualizacja: 28.10.2021, 20:30

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 37/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LIBET S.A. ("Spółka") w związku z przeprowadzeniem w dniu 28 października 2021 roku, w Warszawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej "NWZA") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757, dalej "Rozporządzenie") przedkłada treści uchwał powziętych podczas NWZA jak i treść projektów uchwał, które były przedmiotem głosowania podczas NWZA lecz nie zostały powzięte (załącznik numer 1 do niniejszego raportu).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.10.2021, 20:29
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ