Newsletter

Biznes i finanse

LIBET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr

29.11.2021, 18:45aktualizacja: 29.11.2021, 18:46

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 206 862 184 293 45 473 41 657
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -448 11 329 -99 2 561
Zysk (strata) brutto -4 484 6 418 -986 1 451
Zysk (strata) netto -4 963 5 024 -1 091 1 136
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 990 15 934 1 976 3 602
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 145 -7 952 -1 351 -1 797
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 131 -7 991 -1 568 -1 806
Przepływy pieniężne netto, razem -4 286 -9 -942 -2
Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) -0,10 0,10 -0,02 0,02
Aktywa razem 344 406 332 544 74 339 72 060
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 208 654 191 829 45 037 41 568
Zobowiązania długoterminowe 44 142 35 356 9 528 7 661
Zobowiązania krótkoterminowe 164 512 156 473 35 509 33 907
Kapitał własny 135 752 140 715 29 302 30 492
Kapitał zakładowy 500 500 108 108

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.11.2021, 18:45
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ