Newsletter

MANGATA HOLDING SA (12/2023) Rezygnacja Pana Roberta Czajkowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. ze skutkiem na koniec dnia 15 grudnia 2023 r.

22.11.2023, 15:55aktualizacja: 22.11.2023, 15:56

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 12/2023

Działając na podstawie § 5 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej ("Spółka") informuje, że w dniu 22 listopada 2023 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Roberta Czajkowskiego ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na koniec dnia 15 grudnia 2023 r.

Pan Robert Czajkowski w swoim oświadczeniu nie podał przyczyny rezygnacji.

Spółka dziękuje Panu Robertowi Czajkowskiemu za współpracę.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 22.11.2023, 15:55
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ