Newsletter

MBANK SA (15/2023) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące polityki dywidendowej

17.03.2023, 18:38aktualizacja: 17.03.2023, 18:39

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 15/2023

Zarząd mBanku S.A. ("Bank) informuje, że w dniu 17 marca 2023 roku Bank otrzymał z Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF) pismo, informujące o tym, że z uwagi na poniesioną za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku stratę netto, Bank nie spełniał kryteriów kwalifikujących do wypłaty dywidendy za 2022 rok.

KNF zaleciła Bankowi ograniczenie ryzyka występującego w działalności Banku poprzez niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz odkupów lub wykupów akcji własnych.

Powyższe zalecenie jest spójne z uchwałą Zarządu Banku w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2022 oraz podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą, o której Bank informował w raporcie bieżącym nr 10/2023 z dnia 2 marca 2023 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 17.03.2023, 18:38
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ