Newsletter

MBANK SA (48/2022) Koszty ryzyka prawnego związanego z hipotecznymi kredytami walutowymi w III kw. 2022 r., program ugód z klientami oraz brak wypłaty dywidendy za 2023 rok

27.09.2022, 17:26aktualizacja: 27.09.2022, 17:27

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 48/2022

Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że w związku z decyzją podjętą 27 września 2022 roku przez Bank, koszty ryzyka prawnego związanego z hipotecznymi kredytami walutowymi ujęte w III kwartale 2022 roku wyniosły 2 336 mln zł. Wzrost kosztów ryzyka prawnego wynika głównie ze zmian w założeniach dotyczących prognozowanych scenariuszy sądowych oraz wielkości populacji kredytobiorców, która w ocenie banku złoży w przyszłości pozew lub zawrze ugody. W związku z tym całkowita wartość rezerw utworzonych na ryzyko prawne związane z hipotecznymi kredytami walutowymi na dzień 27 września 2022 roku wyniesie 6 803 mln zł.

Ponadto, Bank informuje, że w dniu 26 września 2022 roku Zarząd oraz Rada Nadzorcza podjęły decyzję o rozpoczęciu przez Bank programu ugód, skierowanego do klientów posiadających hipoteczne kredyty walutowe w CHF. Bank zamierza rozpocząć program w październiku 2022 roku.

Z powodu dodatkowych kosztów ryzyka prawnego oraz wakacji kredytowych, o których Bank informował w raporcie bieżącym z dnia 15 lipca 2022 roku, wynik netto Grupy mBanku w 2022 roku będzie ujemny. W związku z tym, Zarząd zakłada brak wypłaty dywidendy z zysku uzyskanego przez mBank S.A. w 2023 roku, zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 27 września 2022 roku w sprawie Polityki Zarządzania Kapitałem Grupy mBanku dotyczącą zmiany Polityki Dywidendy mBanku S.A. Zarząd Banku przedstawił powyższą uchwałę do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Banku

Współczynniki kapitałowe Grupy mBanku pozostają powyżej wymogów kapitałowych, wynoszących: 10,64% dla współczynnika kapitału podstawowego Tier I oraz 13,17% dla łącznego współczynnika kapitałowego. Współczynniki płynnościowe pozostają istotnie powyżej wymogów regulacyjnych.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku zostanie opublikowany 8 listopada 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.09.2022, 17:26
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.