Newsletter

Biznes i finanse

MCI CAPITAL ASI SA (47/2021) Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa - Naczelnikowi Dolnośląskiego Urzędu Celno - Skarbowego we Wrocławiu

25.11.2021, 19:43aktualizacja: 25.11.2021, 19:45

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 47/2021

MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. (dalej: "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2021 z 29 października 2021 roku informuje, iż w dniu 25 listopada 2021 roku, Sąd Najwyższy, ogłosił wyrok w sprawie z powództwa Spółki przeciwko Skarbowi Państwa - Naczelnikowi Dolnośląskiego Urzędu Celno - Skarbowego we Wrocławiu, której przedmiotem było rozpoznanie skargi kasacyjnej Spółki od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 września 2018 roku w części oddalającej powództwo Spółki, tj. co do kwoty 26.631.829,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz skargi kasacyjnej pozwanego Skarbu Państwa - Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.

Sąd Najwyższy w wyroku oddalił obie skargi kasacyjne i zniósł między stronami koszty postępowania kasacyjnego.

Tym samym został utrzymany w mocy wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 września 2018 roku, zasądzający na rzecz Spółki odszkodowanie od Skarbu Państwa z tytułu szkody polegającej na utracie wartości akcji spółki JTT Computer S.A. we Wrocławiu w kwocie 2.190.000,00 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 8 czerwca 2006 roku do dnia zapłaty i oddalający powództwo ponad tę kwotę.

Więcej szczegółów dotyczących powództwa Spółki przeciwko Skarbowi Państwa zostało wskazanych w raporcie bieżącym numer 30/2018 z dnia 18 września 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.11.2021, 19:43
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ