Newsletter

Biznes i finanse

MCI CAPITAL ASI SA (49/2021) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego obligacji serii T1 Spółki

10.12.2021, 19:28aktualizacja: 10.12.2021, 19:29

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 49/2021

MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że:

1) w dniu 7 grudnia 2021 r. Spółka powzięła informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") uchwały nr 1227/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst 150.591 (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) obligacji na okaziciela serii T1 Spółki o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda ("Obligacje") z dniem rejestracji Obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

2) w dniu 10 grudnia 2021 r. Spółka powzięła informację o podjęciu przez Zarząd GPW uchwały nr 1239/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r., na mocy której Zarząd GPW postanowił:

a. wprowadzić z dniem 13 grudnia 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Obligacje, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMCIMG00269";

b. notować Obligacje, w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MCI1126".

Powyższe uchwały Zarządu GPW weszły w życie z dniem podjęcia.

Obligacje emitowane są na podstawie prospektu podstawowego programu emisji obligacji do kwoty 100.000.000 PLN, sporządzonego w związku z (i) ofertami publicznymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacji na okaziciela zabezpieczanych po dniu emisji, emitowanych przez Spółkę w ramach programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 PLN oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku podstawowym wyodrębnionym w ramach rynku regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach systemu Catalyst, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 marca 2021 r. wraz z suplementami i komunikatem aktualizującym oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 10.12.2021, 19:28
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ