Newsletter

MDI ENERGIA SA (9/2023) Rejestracja zmian w Statucie Spółki w KRS

10.07.2023, 16:30aktualizacja: 10.07.2023, 16:31

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 9/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki MDI Energia S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 lipca 2023 roku powziął informację o rejestracji zmian w Statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, dokonanych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6 lipca 2023 roku. Zmiany zostały wprowadzone na mocy uchwały Nr 17/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany statutu Spółki. Uchwałą nr 17/2023 ww. Zgromadzenie przyjęło również tekst jednolity Statutu Spółki.

Uchwała wraz ze wskazanymi zmianami Statutu oraz przyjęty jego tekst jednolity stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 10.07.2023, 16:30
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.