Newsletter

MDI ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny 3/2023 Q

20.11.2023, 17:10aktualizacja: 20.11.2023, 17:11

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny 3/2023 Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 121 847 148 871 26 620 31 756
Koszt własny sprzedaży 116 923 143 165 25 544 30 539
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -121 322 -26 69
Zysk (strata) brutto -1 221 -994 -267 -212
Zysk (strata) netto -951 -3 133 -208 -668
Liczba udziałów/akcji w sztukach 46 108 506 46 108 506 46 108 506 46 108 506
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,02 -0,07 -0,00 -0,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 064 7 799 4 602 1 664
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 325 -72 71 -15
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -18 246 -19 608 -3 986 -4 183
30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
Aktywa trwałe 8 225 10 460 1 774 2 230
Aktywa obrotowe 81 465 80 142 17 574 17 088
Kapitał własny 19 022 19 973 4 103 4 259
Zobowiązania długoterminowe 5 870 6 133 1 266 1 308
Zobowiązania krótkoterminowe 64 798 64 496 13 978 13 752
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,41 0,43 0,09 0,09

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.11.2023, 17:10
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.