Newsletter

MDI ENERGIA SA Raport okresowy roczny RR

24.04.2024, 22:09aktualizacja: 24.04.2024, 22:11

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny RR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2 022 2023 2 022
Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 172 423,00 198 745,00 38 076,00 42 392,00
Koszt własny sprzedaży 165 908,00 197 046,00 36 637,00 42 029,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 034,00 -8 888,00 -449,00 -1 896,00
Zysk (strata) brutto -3 578,00 -11 407,00 -790,00 -2 433,00
Zysk (strata) netto -3 044,00 -9 498,00 -672,00 -2 026,00
Liczba udziałów/akcji w sztukach 46 108 506,00 46 108 506,00 46 108 506,00 46 108 506,00
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,07 -0,21 -0,01 -0,04
Aktywa trwałe 8 020,00 10 460,00 1 845,00 2 230,00
Aktywa obrotowe 85 164,00 79 748,00 19 587,00 17 004,00
Kapitał własny 16 535,00 19 579,00 3 803,00 4 175,00
Zobowiązania długoterminowe 3 810,00 6 133,00 876,00 1 308,00
Zobowiązania krótkoterminowe 72 839,00 64 496,00 16 752,00 13 752,00
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,36 0,42 0,08 0,09
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 456,00 16 586,00 4 517,00 3 538,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 325,00 -82,00 72,00 -17,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -21 241,00 -27 797,00 -4 691,00 -5 929,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 24.04.2024, 22:09
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ