Newsletter

MEGARON SA (2/2023) Informacja poufna - zawarcie umowy kredytowej

09.02.2023, 19:25aktualizacja: 09.02.2023, 19:26

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 2/2023

Zarząd MEGARON S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że w dniu 09 lutego 2023r. pomiędzy MEGARON S.A. a mBank S.A. z siedzibą w Warszawie została zawarta umowa o elastyczny kredyt odnawialny w wysokości 1.000.000 PLN na okres 36 miesięcy. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną wykorzystane na finansowanie działalności bieżącej Kredytobiorcy. Zabezpieczeniem niniejszej umowy jest weksel in blanco oraz gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis na kwotę 800.000 PLN, tj. kwotę gwarancji stanowiącą 80% kwoty Kredytu.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 09.02.2023, 19:25
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.