Newsletter

MENNICA POLSKA SA (29/2024) informacja o podpisaniu umowy przez Emitenta

13.06.2024, 15:08aktualizacja: 13.06.2024, 15:09

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 29/2024

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie złożenia przez Emitenta oferty w przetargu, raportu bieżącego nr 46/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie złożenia przez Emitenta oferty w przetargu oraz raportu bieżącego nr 2/2024 z dnia 03 stycznia 2024 w sprawie informacji o wyborze oferty Emitenta, zawiadamia, że Spółka w dniu 13 czerwca 2024 roku otrzymała informację od Centralnego Banku Kostaryki (dalej "Zamawiający") o podpisaniu w dniu 12 czerwca 2024 roku przez Zamawiającego umowy z Emitentem na bicie monet obiegowych o nominale 50 Colones w łącznej ilości 150 mln sztuk (dalej "Umowa").

Całkowita wartość Umowy, uwzględniająca koszty produkcji w tym materiałów i narzędzi oraz koszty opakowania, przewozu i transportu ww. monet wynosi łącznie 11 661 999,78 USD.

Zabezpieczeniem wykonania Umowy będzie ustanowiona przez Spółkę na rzecz Zamawiającego gwarancja bankowa należytego wykonania zapewniająca wypełnienie wszystkich zobowiązań umownych na kwotę stanowiącą 5% wartości Umowy, obowiązującą przez okres od dnia zawarcia Umowy do co najmniej 3 miesięcy od dnia zakończenia Umowy, z możliwością przedłużenia okresu obowiązywania o kolejne 3 miesiące liczone od dnia zrealizowania ostatniej dostawy.

Umowa przewiduje karę umowną należną Zamawiającemu od Emitenta, w przypadku niedotrzymania terminu dostawy monet lub innych elementów składających się na przedmiot Umowy, w wysokości 1,25% ceny każdej uzgodnionej partii dostawy, za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Ponadto Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 13.06.2024, 15:08
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ