Newsletter

MERCOR SA (17/2023) Nabycie akcji własnych

27.03.2023, 09:55aktualizacja: 27.03.2023, 09:56

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 17/2023

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd "MERCOR" S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("Uchwała")

z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

- w dniu 20 marca 2023 r. nabył 1 272 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 17,818 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 22 664,55 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00812% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;

- w dniu 21 marca 2023 r. nabył 1 446 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 17,984 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 26 004,55 złote. Nabyte akcje stanowią 0,00923% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;

- w dniu 24 marca 2023 r. nabył 1 281 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 18,00 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 23 058,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00818% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 113 680 akcji, które stanowią 0,72599 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 20 - 24 marca 2023 r.

Podstawa prawna:

art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.03.2023, 09:55
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii