Newsletter

MF: budżet na 2023 rok czeka już tylko na podpis prezydenta (komunikat)

26.01.2023, 22:00aktualizacja: 26.01.2023, 22:01

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Finansów informuje:

Sejm przyjął ostatecznie ustawę budżetową na 2023 r. To bezpieczny i odpowiedzialny budżet na niepewne czasy.

Zapewnia wsparcie osobom dotkniętym skutkami wojny w Ukrainie i kryzysu energetycznego.

Dochody budżetu państwa wyniosą 604,5 mld zł, wydatki - 672,5 mld zł, a deficyt nie więcej niż 68 mld zł.

"Pracując nad przyjętą przez Sejm ustawą budżetową musieliśmy stawić czoła niespotykanej w ostatnich lata zmienności sytuacji geopolitycznej, turbulencjom na rynkach surowcowych i gospodarce dotkniętej przez te zewnętrzne kryzysy. Mam tu na myśli wybuch wojny w Ukrainie, kryzys energetyczny czy sytuację makroekonomiczną na świecie. Każde z tych występujących zjawisk wpływa bowiem na stronę dochodową i wydatkową budżetu, jak i wysokość deficytu. Konstruując budżet odpowiedzieliśmy na najważniejsze wyzwania, jakimi są m.in. zapewnienie kontynuacji ambitnych programów społecznych, wzrost wydatków na obronność do 3 proc. PKB, waloryzacja rent i emerytur z minimalną gwarantowaną podwyżką o 250 zł oraz tzw. 13. emerytura. Realizacja tych działań nie byłaby możliwa bez efektywnych działań uszczelniających system podatkowy oraz – wynikających z rozwoju w ostatnich latach polskiej gospodarki – rosnących wpływów z podatków. Naszą odpowiedzialność budżetową udało się połączyć z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo kraju i bezpieczeństwo polskich rodzin. Ustawa przyjęta przez Sejm to najlepszy możliwy budżet na trudne czasy" – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

W ustawie przyjęto:

- prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 604,5 mld zł

- limit wydatków budżetu państwa na poziomie 672,5 mld zł,

- deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 68 mld zł,

- deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 4,5 proc. PKB,

- dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,3 proc. PKB.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:

- wzrost PKB w ujęciu realnym o 1,7 proc.,

- inflacja w ujęciu średniorocznym wynosząca 9,8 proc.,

- wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o 7,8 proc.,

W zakresie budżetu środków europejskich ustawa budżetowa na 2023 rok zakłada:

- dochody budżetu środków europejskich: 107 mld zł,

- wydatki budżetu środków europejskich: 123,2 mld zł,

- deficyt budżetu środków europejskich w wysokości nie większej niż 16,2 mld zł.

Dochody

Na prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2023 r. będzie miała sytuacja makroekonomiczna.

W porównaniu do 2022 r. makroekonomiczne warunki gromadzenia dochodów podatkowych nie będą aż tak dobre jak w roku obecnym ale dalej, zarówno w ujęciu realnym jak i nominalnym, będziemy mieli do czynienia ze wzrostem bazy podatkowej.

Drugim istotnym czynnikiem jest przyjęte założenie o ważnej zmianie w działaniach mających na celu ograniczenie negatywnych konsekwencji wysokiej inflacji, szczególnie w zakresie energii i gazu. Zamiast obniżonej stawki podatku VAT zaczną bowiem obowiązywać inne pozapodatkowe rozwiązania.

Wydatki

Ustawa budżetowa na rok 2023 została przygotowana z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków oraz zabezpieczeniem skutków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań rządu.

W ustawie budżetowej na 2023 r. zapewniamy m.in.:

- zwiększenie środków na służbę zdrowia ponad 6 proc. PKB,

- środki na kluczowe programy społeczne takie jak 500+, „Dobry Start” czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy,

- waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 113,8 proc. z minimalną gwarantowaną podwyżką o 250 zł oraz tzw. 13. emeryturę,

- 3 proc. PKB na obronność,

- zwiększenie wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej oraz nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,

- środki na realizację zadań inwestycyjnych m.in. w obszarze zdrowia, transportu lądowego czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

- zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,

- zwiększenie wydatków na rolnictwo.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mick/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.01.2023, 22:00
Źródło informacji MF
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.