Newsletter

Biznes i finanse

MF: Od 2021 r. obsługa największych podmiotów gospodarczych w jednym miejscu (komunikat)

19.11.2020, 17:09aktualizacja: 19.11.2020, 17:10

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- MF informuje:

· Od 2021 r. największych podatników obsłuży jeden urząd skarbowy – I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.

· Natomiast wyspecjalizowane urzędy skarbowe skoncentrują się na dużych podmiotach gospodarczych.

· Drobne podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, wrócą do pozostałych urzędów skarbowych.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa pracują nad zmianą właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Od 1 stycznia 2021 r. urzędy te skoncentrują się na obsłudze średnich i dużych firm oraz innych podmiotach ważnych dla gospodarki państwa. Obsługą największych firm w Polsce będzie zajmował się wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym, który powstanie na bazie I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Planowane zmiany są częścią Programu realizowanego obecnie przez Krajową Administrację Skarbową „Klient w centrum uwagi Krajowej Administracji Skarbowej”.

Jego celem jest zmiana KAS prowadząca do wzrostu efektywności działania administracji skarbowej oraz poprawy zadowolenia jej klientów.

Zakres zmian

Projekt zakłada następujące rozwiązania:

• koncentrację obsługi podmiotów z całego kraju, które prowadzą działalność o największej skali (tj. przychód/obrót netto przekraczający 50 mln euro) przez I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie,

• koncentrację obsługi banków państwowych i banków krajowych prowadzonych w postaci spółek akcyjnych, krajowych zakładów ubezpieczeń i krajowych zakładów reasekuracji, podatkowych grup kapitałowych i spółek wchodzących w ich skład oraz spółek giełdowych w I Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie,

• obsługę podmiotów o dużej skali działalności (tj. przychód/obrót netto od 3 mln euro do 50 mln euro) oraz przedsiębiorców zagranicznych o dużej skali (tj. przychód/obrót netto od 3 mln euro) prowadzoną przez 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych,

• obsługę jednostek samorządu terytorialnego, banków spółdzielczych i SKOK-ów oraz oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych,

• odpowiedzialność dwóch wyspecjalizowanych urzędów skarbowych w skali kraju za wyznaczone obszary – Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie (podatek u źródła – WHT) oraz II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie (m.in. fundusze emerytalne i fundusze inwestycyjne),

• przejęcie obsługi z wyspecjalizowanych urzędów skarbowych podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, które nie spełniają kryterium podmiotowego ani kryterium przychodu/obrotu przez pozostałe 380 urzędów skarbowych działających w kraju.

Rozwiązania te mogą jeszcze ulec zmianie w toku uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych.

Zmieniane akty prawne

Zmiany zostaną wprowadzone nowelizacjami rozporządzeń:

· Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu, do których zadania wykonywane są przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo;

· Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych.

Trwa ewolucja obsługi dużych podmiotów

Aktualnie duże podmioty gospodarcze nie są grupą dominującą w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych, mimo, że właśnie do ich obsługi zostały powołane. Znacząca część zadań, dotychczas wykonywana przez te urzędy, to praca z drobnymi podmiotami gospodarczymi z udziałem kapitału zagranicznego.

Przyjęte rozwiązania to dalsza ewolucja modelu działania wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, oparta o 15-letnie doświadczenia z ich funkcjonowania. Jest to także kontynuacja wcześniejszych projektów Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej, które służą usprawnieniu obsługi największych podatników (m.in. uprzednie porozumienie cenowe - APA, infolinia dla podmiotów kluczowych, program współdziałania – monitoring horyzontalny) oraz zmian legislacyjnych przeprowadzonych w 2019 r. Wówczas do właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych włączono:

• spółki, które wchodzą w skład podatkowych grup kapitałowych,

• spółki, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku, regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Urząd obsłuży największe firmy

Wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym, którym będzie I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, zapewni pełną obsługę we wszystkich kluczowych funkcjach pełnionych przez administrację skarbową z wyłączeniem: podatku akcyzowego, podatku od gier i podatku od wydobycia niektórych kopalin, których obsługa będzie realizowana na dotychczasowych zasadach.

Przewidujemy, że po tych zmianach nowy I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie o zasięgu krajowym, będzie obsługiwał ponad 3 tys. podmiotów.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Załączniki do komunikatów są dostępne za pośrednictwem nowej Platformy Serwisowej PAP:serwis.pap.com.pl Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ amac/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.11.2020, 17:09
Źródło informacji MF
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP content” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ