Newsletter

Biznes i finanse

MF: Przypominamy o obowiązku rejestracji działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych (komunikat)

24.11.2021, 10:46aktualizacja: 24.11.2021, 10:47

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Finansów informuje:

• Od 31 października 2021 r. przedsiębiorcy mają obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, polegającej na prowadzeniu działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych.

• Podmioty, które aktualnie prowadzą działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych powinny uzyskać wpis do właściwego rejestru w terminie do 30 kwietnia 2022 r.

• Przedsiębiorcy, którzy planują rozpoczęcie takiej działalności od 31 października 2021 r. lub później powinni uzyskać wpis przed rozpoczęciem faktycznego prowadzenia tego rodzaju działalności.

• Wskazujemy, gdzie są dostępne przydatne informacje, dotyczące rejestracji.

Kto musi uzyskać wpis do rejestru

Obowiązkowi temu podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący tzw. „działalność na rzecz spółek lub trustów”, która polega na świadczeniu usług polegających na:

• tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

• pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

• zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

• działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej;

• działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym;

oraz wszyscy przedsiębiorcy prowadzący tzw. „działalność w zakresie walut wirtualnych”, która polega na:

• wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi;

• wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi;

• pośrednictwie w wymianach, o których mowa powyżej;

• prowadzeniu rachunków zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o wpis do właściwego rejestru prowadzi Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Można go złożyć od 31 października 2021 r. wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Informacje na temat zasad i sposobu dokonania wpisu w stosownym rejestrze

Więcej informacji na temat rejestrów znajduje się na stronie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów

Rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. (PAP)

kom/ amac/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.11.2021, 10:46
Źródło informacji MF
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ