Newsletter

Biznes i finanse

MF: Rada ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej (komunikat)

18.06.2021, 16:45aktualizacja: 18.06.2021, 16:46

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Finansów informuje:

Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy dzisiejszego posiedzenia Rady ECOFIN.

•Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE.

•Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

Na Radzie ECOFIN omówiono stan prac i dalsze wytyczne dotyczące reformy stawek VAT. Te propozycje przewidują m.in. przyznanie państwom członkowskim większej elastyczności i równości w stosowaniu obniżonych stawek VAT.

- To ważna kwestia dla Polski. Dyskusja pokazała, że kompromis w zakresie reformy stawek VAT jest wkrótce możliwy do osiągnięcia. Polska popiera jak najszybsze jego przyjęcie. Jest on korzystny dla Polski, ponieważ uwzględnia na tym etapie większość naszych głównych priorytetów negocjacyjnych, w tym uzyskanie możliwości stosowania obniżonych stawek VAT, nie niższych niż 5%, do odzieży i obuwia dziecięcego oraz dzieł sztuki, a także 0% stawki do książek i pasażerskiego transportu kolejowego, o co Polska zabiegała od lat – komentuje minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Rada omówiła również kierunki dalszych prac w zakresie zwolnienia z VAT w imporcie i niektórych dostawach w odniesieniu do środków unijnych przyjmowanych w interesie publicznym.

Unia bankowa

W trakcie ECOFIN został przedstawiony stan wdrażania projektów legislacyjnych w obszarze usług finansowych. Podsumowano także postępy poczynione w zakresie wzmacniania unii bankowej w pierwszym półroczu 2021 r.

Kwestie gospodarcze

Rada zapoznała się ze stanem prac nad wdrożeniem Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility, RRF). Przyjęła również rekomendację w sprawie ograniczenia nadmiernego deficytu w Rumunii, a także opinie ws. programów stabilności i konwergencji dla 27 państw członkowskich, zawierające rekomendacje fiskalne na 2022 r.

Zatwierdzone zostały konkluzje dot. wyzwań związanych ze stabilnością finansów publicznych wynikających ze starzenia się społeczeństwa.

ECOFIN przekazał wytyczne do przygotowania stanowiska UE na spotkanie G20 na szczeblu ministrów finansów i prezesów banków centralnych, które odbędzie się w dniach 9-10 lipca 2021 r.

Komisja Europejska przedstawiła informację dot. realizowanego przeglądu dyrektywy Wypłacalność II (Solvency II).

Ponadto, w trakcie spotkania Eurogrupy w formacie rozszerzonym, omówiono stan prac nad ukończeniem unii bankowej oraz przygotowania do Szczytu Euro, który odbędzie się 25 czerwca br.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.(PAP)

ms/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 18.06.2021, 16:45
Źródło informacji MF
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ