Newsletter

MF: Szacunkowe wykonania budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2022 r. (komunikat)

24.11.2022, 15:22aktualizacja: 24.11.2022, 15:23

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Finansów informuje:

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2022 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2022 r. wyniosło:

• dochody: 425,9 mld zł, tj. 86,6 %

• wydatki: 398,7 mld zł, tj. 76,4 %

• nadwyżka: 27,2 mld zł

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń - październik 2022 r.

W okresie styczeń – październik 2022 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 20,3 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – październik 2021 r. o ok. 39,1 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

• dochody z podatku VAT były wyższe o 7,1% r/r (tj. ok. 12,7 mld zł),

• dochody z podatku PIT były wyższe o 3,3% r/r (tj. ok. 1,9 mld zł),

• dochody z podatku CIT były wyższe o 41,2% r/r (tj. ok. 17,6 mld zł),

• dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 8,0% r/r (tj. ok. 5,1 mld zł),

• dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 17,4% r/r (tj. ok.

0,8 mld zł ).

W okresie styczeń – październik 2022 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 31,7 mld zł i było niższe o ok. 18,8 mld zł (tj. 37,2%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – październik 2021 r.

Niższe wykonanie dochodów niepodatkowych związane jest z przekazaniem, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, części zysku Narodowego Banku Polskiego ponad określoną w ustawie budżetowej na rok 2022 jego prognozę, do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 9,6 mld zł oraz z przekazaniem I i II transzy z tytułu wpływów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 4,7 mld zł, na podstawie art. 51 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2022 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2022 r. wyniosło 398,7 mld zł, tj. 76,4% planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2021 (353,8 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 44,9 mld zł, tj. 12,7%.

Wykonanie wydatków wynika głównie z wyższych środków przekazanych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 5,5 mld zł) na finasowanie uzupełniające, co było związane m.in. z niższym stanem środków na rachunku FUS na koniec 2021 r. w stosunku do roku 2020, rozpoczęciem w lutym wypłat Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego z wyrównaniem od stycznia w większej kwocie niż pierwotnie planowano oraz zwiększonej do poziomu 7% waloryzacji świadczeń.

W ramach części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazano więcej o 4,0 mld zł, w tym m. in. środki na wpłatę do Funduszu Pomocy oraz do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na realizację zadań z zakresu zakupu rezerw strategicznych.

W części 29 – Obrona Narodowa przekazano więcej o 6,5 mld zł. W ramach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 4,3 mld zł, w związku ze wzrostem części oświatowej subwencji ogólnej, m.in. na podwyżki dla nauczycieli oraz z tytułu środków dla gmin i powiatów (zgodnie z kryteriami podziału zawartymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Większe wykonanie odnotowano także w ramach środków własnych Unii Europejskiej (więcej o ok. 3,4 mld zł) zgodnie z wnioskiem Komisji dotyczącym zapłaty składki oraz szacowanej wysokości wpłaty z tytułu ceł płatnych do UE, a także w zakresie obsługi długu Skarbu Państwa (więcej o ok. 1,4 mld zł).

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ ms/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.11.2022, 15:22
Źródło informacji MF
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.