Newsletter

MF: Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - kwiecień 2023 r. (komunikat)

25.05.2023, 14:55aktualizacja: 25.05.2023, 14:56

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Finansów informuje:

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - kwiecień 2023 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2023 r. wyniosło:

• dochody 173,7 mld zł, tj. 28,7%

• wydatki 183,7 mld zł, tj. 27,3%

• deficyt 10,0 mld zł, 14,7%

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń - kwiecień 2023 r.

W okresie styczeń - kwiecień 2023 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 5,6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były niższe w stosunku do okresu styczeń - kwiecień 2022 r. o ok. 2,3 mld zł.

W związku z obniżeniem stawki podatkowej w 2022 roku i w efekcie wyższymi niż zazwyczaj zwrotami nadpłaconego podatku spadek dochodów w PIT w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego był spodziewany i zgodny z założeniami przyjętymi przy planowaniu budżetu na 2023 rok.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

• dochody z podatku VAT były wyższe o 6,4% r/r (tj. ok. 5,1 mld zł),

• dochody z podatku PIT były niższe o 36,2% r/r (tj. ok. 9,2 mld zł),

• dochody z podatku CIT były wyższe o 2,0% r/r (tj. ok. 0,4 mld zł),

• dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,0% r/r (tj. ok. 1,0 mld zł),

• dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 1,4% r/r (tj. ok. 0,03 mld zł).

W okresie styczeń - kwiecień 2023 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 21,6 mld zł i było wyższe o ok. 7,9 mld zł (tj. 57,5%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - kwiecień 2022 r.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń - kwiecień 2023 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - kwiecień 2023 r. wyniosło 183,7 mld zł, tj. 27,3% planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2022 (158,8 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 24,8 mld zł, tj. 15,6%.

Wyższe wykonanie wydatków odnotowano w części 73 - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 13,8 mld zł) co związane było z przejęciem od jednostek samorządu terytorialnego od czerwca 2022 r. zadania związanego z wypłatą świadczenia 500+. Jednocześnie, w związku z tą zmianą, niższe wykonanie odnotowano w budżetach wojewodów (mniej o 14,0 mld zł). Natomiast w zakresie dotacji przekazanej do FUS na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo wykonanie wyniosło 10,6 mld zł i było zbliżone do wykonania w tym samym okresie roku 2022.

Ponadto w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 5,5 mld zł w związku ze wzrostem wydatków na część oświatową subwencji ogólnej. W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa przekazano więcej o 4,8 mld zł w związku głównie ze wzrostem kosztów obsługi długu krajowego w efekcie wzrostu stóp procentowych. Jednakże dotychczasowy poziom wydatków na obsługę zadłużenia pozostaje na niskim poziomie w stosunku do prognoz przyjętych do ustawy budżetowej na 2023 rok, ze względu na nierównomierny rozkład płatności w ciągu roku. Wyższe wykonanie odnotowano również w ramach części 29 – Obrona narodowa o 8,7 mld zł w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie zakupu uzbrojenia.

Ponadto, niższe wykonanie odnotowano w wydatkach z tytułu środków własnych Unii Europejskiej (mniej o ok. 2,2 mld zł) co było spowodowane rozliczeniem w marcu br. nadpłaty do budżetu UE z tytułu dostosowań VAT i DNB za lata poprzednie przez pomniejszenie raty składki za ten miesiąc. W I kwartale 2023 r. zanotowano również niższe wpłaty z tytułu należności celnych. Ww. pomniejszenia skompensowały wyższą składkę Polski do budżetu UE w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Więcej informacji nt. wykonania budżetu państwa [https://www.gov.pl/web/finanse/szacunek-2023].

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mk/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.05.2023, 14:55
Źródło informacji MF
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii