Newsletter

Biznes i finanse

MFO SA Raport okresowy kwartalny 3/2021 Q

25.11.2021, 09:44aktualizacja: 25.11.2021, 09:46

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny 3/2021 Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2021-30.09.2021 01.01.2020-30.09.2020 01.01.2021-30.09.2021 01.01.2020-30.09.2020
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 733 783 322 012 160 970 72 493
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 144 034 17 851 31 597 4 019
Zysk (strata) brutto 142 222 19 454 31 199 4 380
Zysk (strata) netto 115 034 15 629 25 235 3 519
Całkowite dochody ogółem 115 034 15 629 25 235 3 519
Średnioważona liczba akcji (szt.) 6 607 490 6 607 490 6 607 490 6 607 490
Zysk przypadająca na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.) 19,12 4,08 4,2 0,92
Rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.) 19,12 4,08 4,2 0,92
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 911 56 499 7 000 12 719
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 462 -12 486 -2 734 -2 811
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -18 818 -12 513 -4 128 -2 817
WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ Stan na 30.09.2021 Stan na 31.12.2020 Stan na 30.09.2021 Stan na 31.12.2020
Aktywa 546 164 311 399 117 888 67 478
Kapitał własny 295 726 187 299 63 832 40 587
Zobowiązania długoterminowe 40 995 41 055 8 849 8 896
Zobowiązania krótkoterminowe 209 443 83 044 45 208 17 995

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.11.2021, 09:44
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ