Newsletter

MI: apel o zachowanie stabilności unijnego rynku transportu drogowego (komunikat)

27.11.2023, 15:06aktualizacja: 27.11.2023, 15:07

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Minister infrastruktury RP Andrzej Adamczyk wystosował do wicepremiera ds. odbudowy Ukrainy, ministra rozwoju gmin, terytoriów i infrastruktury Ukrainy Oleksandra Kubrakowa pismo związane z protestem polskich przewoźników przed drogowymi przejściami granicznymi między Polską a Ukrainą.

Jednym z powodów podjęcia akcji protestacyjnej przez polskich przedsiębiorców branży transportowej jest wprowadzenie przez stronę ukraińską systemu tzw. elektronicznej kolejki. Spowodowało ono znaczne wydłużenie czasu oczekiwania na przekroczenie granicy ukraińsko-unijnej przez pojazdy zarejestrowane w Unii Europejskiej wracające bez ładunku z Ukrainy. To z kolei powoduje brak możliwości realizowania dalszych zleceń i obniżenie konkurencyjności firm. Ponadto zdaniem protestujących nowy system pozwala na nierówne traktowanie przewoźników z Ukrainy i z Polski.

Minister Andrzej Adamczyk zaapelował o pilne podjęcie działań zmierzających do realizacji postulatów polskich przewoźników drogowych będących w gestii strony ukraińskiej. Chodzi zatem o wyłączenie wymogu rejestracji w ramach elektronicznej kolejki pojazdów wracających z Ukrainy na teren UE bez ładunku na co najmniej dwóch przejściach granicznych: Zosin-Uściług i Niżankowice-Malhowice. Minister wyraził nadzieję, że Rada Ministrów Ukrainy przychyli się do tego postulatu, ponieważ byłoby to działanie mające na uwadze dobro ukraińskich i polskich kierowców, przewoźników i przedsiębiorców z innych sektorów gospodarki.

Protestujący przewoźnicy domagają się jednak przede wszystkim przywrócenia zezwoleń na przewozy międzynarodowe, które zostały zniesione na mocy umowy pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą, obowiązującej od 1 lipca 2022 r. W związku z tym minister Andrzej Adamczyk wystąpił do Adiny Vălean - Europejskiej Komisarz ds. Transportu o powołanie wspólnego komitetu w celu przeanalizowania skutków obowiązywania tej umowy na unijny rynek transportu drogowego. Jest to działanie przewidziane przez art. 7 umowy między Unią Europejską a Ukrainą i w skład takiego komitetu mogą wejść przedstawiciele stron tej umowy. Państwa członkowskie, w tym Polska w takim komitecie mają jedynie rolę obserwatora. W swoim wystąpieniu do komisarz Vălean minister Adamczyk wskazał m.in. na problemy związane z przestrzeganiem umowy przez przewoźników z Ukrainy i o liczbie naruszeń przepisów przez przewoźników ukraińskich stwierdzonych przez polską Inspekcję Transportu Drogowego.

Ponadto minister infrastruktury RP wystąpił do komisarz Vălean oraz Przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen o poparcie jego apelu do rządu Ukrainy ws. wyłączenia systemu elektronicznej kolejki.

Powyższe działania są kontynuacją podejmowanych od początku protestu starań Ministerstwa Infrastruktury o usunięcie jego przyczyn, które leżą po stronie Ukrainy i Unii Europejskiej. Trwają przygotowania do posiedzenia Rady UE ds. Transportu, które odbędzie się 4 grudnia 2023 r. w Brukseli. Przygotowywany jest stosowny wniosek, tak aby jednym z głównych tematów rozmów była dyskusja nad skutkami obowiązywania tej umowy. W ocenie polskiego resortu infrastruktury po stronie władz UE zaistniała konieczność przeprowadzenia ewaluacji skutków, jakie powstały w efekcie realizacji umowy pomiędzy Ukrainą a UE, a także zmian jej treści, koniecznych do zachowania stabilności rynku transportowego w poszczególnych państwach wspólnoty.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mick/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.11.2023, 15:06
Źródło informacji MI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ