Newsletter

Biznes i finanse

MI: konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (komunikat)

11.08.2022, 13:15aktualizacja: 11.08.2022, 13:17

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Infrastruktury:

9 sierpnia 2022 r. rozpoczął się etap konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UC130.

Projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny pod linkiem: https://legislacja.gov.pl/projekt/12362811.

Celem projektu jest w szczególności transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 435 z 23.12.2020, str 1).

Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach projektu tej ustawy.

Prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk w terminie do 30 sierpnia 2022 r.

Uwagi i wnioski można składać: drogą elektroniczną, na adres mailowy: wzl@mi.gov.pl używając dedykowanej tabeli uwag załączonej poniżej; drogą pocztową, na adres Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury tj. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa z dopiskiem „konsultacje publiczne – ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę”; w przypadku uwag i wniosków zgłaszanych tą drogą, termin będzie uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotrą do resortu (MI) do 30 sierpnia 2022 r.; osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia projektu dokumentu, tj. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie.

Po upływie wskazanego terminu uwagi i wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mick/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 11.08.2022, 13:15
Źródło informacji MI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.