Newsletter

MI: umowa na przygraniczny odcinek szlaku Via Carpatia podpisana (komunikat)

10.10.2022, 14:58aktualizacja: 10.10.2022, 14:59

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Rozpoczyna się realizacja drogi ekspresowej S19 na odcinku Dukla - Barwinek (granica państwa), stanowiącej część międzynarodowego szlaku Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Wykonawcą zadania, na którego realizację 10 października 2022 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła umowę, będzie firma Polaqua.

Wartość umowy na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej o długości 18,2 km to 1,54 mld zł. Inwestycja powstanie w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych.

– Budowa nowej trasy między Duklą a Barwinkiem to jeden z trudniejszych odcinków drogi ekspresowej S19, zarówno pod względem budowy geologicznej, jak i uwarunkowań środowiskowych. To odcinek z licznymi wiaduktami, mostami i estakadami, na którym występuje duże ryzyko powstawania osuwisk, dlatego przed projektantami i wykonawcą stoi bardzo duże wyzwanie – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

W ramach zadania powstanie droga ekspresowa o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach z zatokami awaryjnymi. Wybudowany zostanie węzeł drogowy Barwinek, zlokalizowany w miejscu połączenia S19 z istniejącą DK19. Inwestycja obejmuje ponadto budowę wielu obiektów inżynierskich, m.in. 15 estakad w ciągu trasy głównej, z których najdłuższa o długości ok. 1,1 km będzie rozpięta nad doliną na filarach o wysokości ok. 35 m. Powstanie również 10 mostów, 6 wiaduktów drogowych, 6 przejść dla zwierząt (4 dla zwierząt małych, 1 dla zwierząt średnich, 1 dla zwierząt dużych), a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni.

Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne. Powstaną również cztery miejsca do kontroli i ważenia pojazdów.

Ukończenie prac projektowych i robót budowlanych, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zaplanowano w ciągu maksymalnie 42 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresów zimowych od 1 grudnia do 31 marca podczas prac budowlanych).

Odcinek drogi ekspresowej S19 Dukla - Barwinek przebiegać będzie przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej. W związku z tym na etapie opracowania Koncepcji programowej wykonano w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża. Teren ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny, które w przeważającej części są głębokimi jarami z płynącym w ich dnie ciekiem wodnym.

Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem w sumie 19 obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy). W ramach przeprowadzonego rozpoznania budowy podłoża wykonano ok. 1640 otworów badawczych o głębokości od 3 do 46 m. Wykonano również ok. 780 sondowań badawczych o głębokości od 1 do 22 m.

Szlak Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km.

Stan realizacji S19 w woj. podkarpackim:

• 81,8 km - oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie - Rzeszów Południe),

• 60,4 km - w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe - Babica oraz w systemie Projektuj i buduj: Babica - Jawornik, Krosno - Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe - Dukla, Dukla - Barwinek),

• 24,1 km - w przygotowaniu (na etapie przetargu: Jawornik - Lutcza, Lutcza - Domaradz, Domaradz - Krosno i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. - Jasionka).

UWAGA: komunikaty są publikowane w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ pif/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 10.10.2022, 14:58
Źródło informacji MI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii