Newsletter

Miasto Świdnica: Przyjęto budżet miasta Świdnicy na 2023 rok

26.12.2022, 23:39aktualizacja: 26.12.2022, 23:39

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. UM Świdnica
Fot. UM Świdnica
Radni Rady Miejskiej Świdnicy w piątek, 23 grudnia przyjęli budżet miasta na 2023 rok. 13 radnych było za, a 9 przeciw. Dochody miasta mają sięgnąć ponad 305 mln zł, a wydatki ponad 311 mln zł. Planowany deficyt to ponad 6 mln zł. Plan budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Budżet na trudne czasy

Budżet miasta na 2023 rok tworzony jest w warunkach podwyższonego ryzyka i niepewności co do dalszego rozwoju skutków trwającej wojny w Ukrainie oraz pogarszającej się sytuacji gospodarczej w kraju. Wysoka inflacja, zbyt niskie rządowe rekompensaty utraconych dochodów z PIT, niekorzystne reformy podatkowe, wysokie ceny energii elektrycznej -  to niektóre z czynników, które wpływają na finanse miasta.

Zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową dochody miasta planowane są w kwocie 305.426.331,00zł, w tym dochody bieżące w kwocie 254.132.208,00 zł i dochody majątkowe szacowane na 51.294.123,00 zł. Wydatki miasta mają sięgnąć 311.718.921,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 262.908.552,00 zł oraz wydatki majątkowe, czyli inwestycje planowane w sumie na 48.812.369,00 zł. Planowany deficyt to 6.294.590,00 zł.

- To budżet na czas kryzysu, budżet oszczędności i kontynuacji. Ostatnie lata to czas wielu wyrzeczeń i ograniczeń finansowych, dlatego też bardzo roztropnie i uważnie zaplanowaliśmy wydatki miasta na 2023 rok. Niestety zmuszeni jesteśmy do mocnego cięcia wydatków inwestycyjnych. Kontynuować będziemy rozpoczęte projekty, czyli m.in. budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Leśnej czy też przebudowę podwórek w śródmiejskiej przestrzeni. Zmniejszone dochody zmuszają nas do szukania oszczędności w takich sferach jak: administracja publiczna, sport, kultura czy utrzymanie miasta – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Planowana kwota zadłużenia miasta na koniec 2022 roku wyniesie 112,1 mln zł (36,7% dochodów). Dług w 2022 roku zmniejszy się o 2,5 mln zł w stosunku do wielkości planowanej. Dopuszczalny wskaźnik obsługi długu, to 19,53%, wskaźnik planowany wyniesie 8,97%.

Zadania inwestycyjne planowane na 2023 rok
- Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów przy ul. Przechodniej oraz między ul. 1 Maja i ul. Marii Konopnickiej.
- Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja i Bolesława Chrobrego.
- Przebudowa wewnętrznych instalacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" przy ul. Jagiellońskiej.
- Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 – opracowanie koncepcji przebiegu trasy obwodnicy w minimum dwóch wariantach wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla wybranego wariantu.
Miasto dokończy także rozpoczęte już inwestycje, a są to m.in.:
- Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379).
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Leśnej.
- Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Grodzka – ul. Kotlarska oraz ul. Franciszkańska – ul. Grodzka - ul. Marii Konopnickiej.

Na co miasto wyda najwięcej?

Najwięcej środków z budżetu pochłonie oświata, na którą przeznaczono ponad 93 mln zł,  z czego subwencja oświatowa to ponad 55 mln zł, resztę miasto dołoży z własnego budżetu. Wydatki w szkołach podstawowych zaplanowano na kwotę ponad 48 mln zł. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to prawie 956 tys. zł. Na wydatki w przedszkolach zaplanowano kwotę ponad 28 mln zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska będzie kosztować ponad 50 mln zł. Są to wydatki związane z gospodarką odpadami, gospodarką ściekową i ochroną wód, a także utrzymaniem zieleni, w tym parków. To również koszty oświetlenia i sprzątania ulic, placów i dróg, realizacji programów związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu, utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Gospodarka mieszkaniowa to kwota prawie 29 mln zł. Są to w znacznej większości wydatki majątkowe, czyli środki przeznaczone na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Leśnej oraz budynków Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego i ul. Leśnej.

Na transport miasto wyda ponad 24 mln zł. To między innymi wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych, czyli remonty, utrzymanie czystości i zieleni w pasie drogowym oraz sygnalizacji świetlnej i biletomatów. To także wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego.

Na pomoc społeczną przeznaczono 20 mln zł. To wydatki związane m.in. z utrzymaniem Dziennego Domu SENIOR-WIGOR, klubów seniora, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  oraz ośrodka wsparcia dla bezdomnych. Są to także środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dodatki mieszkaniowe i zasiłki, usługi opiekuńcze.

Pozytywne stanowiska klubów radnych koalicji

W imieniu klubu radnych Nowej Lewicy głos zabrał radny Rafał Fasuga, pozytywnie oceniając zaproponowany na 2023 rok projekt budżetu miasta.

- Dobra polityka budżetowa prowadzona przez Panią Prezydent Beatę Moskal – Słaniewską, skarbnika miasta i wszystkich współpracowników przyniosły pozytywne efekty dla finansów naszego miasta i jego mieszkańców, na tyle pozytywne, że dzisiaj rozmawiamy o deficycie 6 mln a nie 30 mln zł. To niestety wcale nie oznacza, że jest to łatwy budżet. Polityka podatkowa rządu PIS, sztandarowy program „Polski Ład” – na szczęście dzięki działaniom opozycji wycofany, zrujnowały budżety Polskich Samorządów. Jako radni Nowej Lewicy mówiliśmy o tym już w zeszłym roku, że rok 2022 jest tylko przejściowy a efekty polityki rządu odczujemy dopiero w 2023r. Widać to niestety w naszym budżecie, gdzie praktycznie w każdym dziale są ograniczane środki na wydatki. Cieszy fakt, że dochody naszego miasta będą większe niż planowane  – mówił radny.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy, Jan Dzięcielski zaprezentował stanowisko klubu radnych Platformy Obywatelskiej:
 
- Zapowiada się wyjątkowo trudny 2023 rok. Galopująca inflacja, zagrożenia płynące ze Wschodu, nieudolność władz centralnych tworzonych przez „Zjednoczoną Prawicę” pozbawiająca nas środków z Unii Europejskiej- KPO i nowe wyzwania, choćby migracyjne powodują, że nie będzie łatwo. Nie będzie łatwo zarządzać gospodarstwami domowymi, ale i trudne będzie, bez naprawdę oszczędnego wydatkowania środków publicznych, zarządzanie skomplikowanym mechanizmem jakim jest Miasto. To czas, by oszczędzanie zacząć od nas samych i szukać rozwiązań w zarządzaniu Miastem, które pozwoli na racjonalne gospodarowanie tym, co się ma do dyspozycji.  
Stajemy jako klub Platformy Obywatelskiej przed dylematem. Z jednej strony przedstawiliśmy propozycje wydatków budżetowych, inwestycji, których w dużej mierze nie znajdujemy w przedstawionym nam projekcie. Z drugiej natomiast – zdajemy sobie sprawę, w jak trudnych okolicznościach przyszło nam funkcjonować – powiedział radny.

Za budżetem głosowali:
- radni Platformy Obywatelskiej - Jan Dzięcielski, Krzysztof Grudziński, Magdalena Rumiancew-Wróblewska, Violetta Wiercińska, Joanna Gadzińska,
- radni Nowej Lewicy – Rafał Fasuga, Władysław Wołosz, Danuta Morańska,
- radni Nowoczesnej – Lech Bokszczanin, Marcin Wach,
- niezależni radni – Marcin Paluszek, Tomasz Kempa, Wiesław Żurek.

Przeciw byli:
- radni Wspólnoty Samorządowej – Jan Jaśkowiak, Zofia Skowrońska-Wiśniewska, Lesław Podgórski,
- radni Prawa i Sprawiedliwości – Józef Cygan, Krzysztof Lewandowski, Ryszard Makowski, Luiza Nowaczyńska, Andrzej Ora, Aldona Struzik.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 26.12.2022, 23:39
Źródło informacji Miasto Świdnica
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ