Newsletter

MIRACULUM SA (7/2023) Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy objęcia akcji

03.02.2023, 09:13aktualizacja: 03.02.2023, 09:14

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 7/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego 78/2022 z dnia 18 listopada 2022 r., Emitent informuje o zawarciu z Panem Markiem Kamolą (członek Zarządu Emitenta) umowy inwestycyjnej oraz umowy objęcia 1.000.000 akcji serii X Emitenta po cenie emisyjnej 1,21 zł. za akcję.

Po dokonaniu przez Marka Kamolę wpłaty tytułem objęcia akcji serii X, Spółka zwróci Markowi Kamoli część pożyczki w łącznej kwocie 1.200.000 zł, udzielonej Spółce na podstawie umowy pożyczki z dnia 22 listopada 2021 r. co będzie miało wpływ na spadek kosztów obsługi zadłużenia przez Spółkę w kolejnych okresach.

W wyniku realizacji umów określonych powyżej oraz umów, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 79/2022 z 24 listopada 2022 r., kapitał zakładowy Spółki wzrośnie do 41.500.000 zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 03.02.2023, 09:13
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ