Newsletter

MIRACULUM SA (79/2022) Zawarcie umów inwestycyjnych

24.11.2022, 14:51aktualizacja: 24.11.2022, 14:52

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 79/2022

Emitent informuje o zawarciu umów inwestycyjnych na podstawie, których osoby pełniące funkcje Zarządcze (członkowie Zarządu oraz członek Rady Nadzorczej), zadeklarowali objęcie 2.500.000 akcji serii X po cenie 1,21 zł.

Pan Marek Kamola obejmie 1.374.000 akcji serii X za łączną kwotę 1.662.540 zł. Po dokonaniu przez Marka Kamolę wpłaty tytułem objęcia akcji serii X, Spółka zwróci Markowi Kamoli część pożyczki wraz z odsetkami w łącznej kwocie 1.400.000 zł (kwota główna w wysokości 950.000 zł oraz odsetki w wysokości 450.000 zł) , udzielonej Spółce na podstawie umowy pożyczki z dnia 22 listopada 2021 r. Marek Kamola umorzy Spółce część odsetek od pożyczki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy odsetkami jaki stałyby się należne na dzień 31 grudnia 2022 r. a kwotą 450.000 zł. Wartość odsetek jakie zostaną umorzone na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniesie około 550 tys zł.

Pan Sławomir Ziemski obejmie 262.000 akcji serii X za łączną kwotę 317.020 zł w wyniku potrącenia dwóch bezspornych wierzytelności pieniężnych; wierzytelności Sławomira Ziemskiego wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki z dnia 22 listopada 2021 r. z wierzytelnością Spółki wobec Sławomira Ziemskiego z tytułu opłacenia akcji. Objęcie akcji nastąpi w dniu 30 listopada 2022 r.

Pan Piotr Skowron obejmie 864.000 akcji serii X za łączną kwotę 1.045.440 w wyniku potrącenia dwóch bezspornych wierzytelności pieniężnych; wierzytelności Piotr Skowrona wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki z dnia 22 listopada 2021 r. z wierzytelnością Spółki wobec Piotra Skowrona z tytułu opłacenia akcji. Objecie akcji nastąpi w dniu 30 listopada 2022 r.

W wyniku realizacji trzech w/w umów inwestycyjnych kapitał zakładowy Spółki wzrośnie z 38.000.000 zł do 40.500.000 zł.

Wartość pożyczek udzielonych spółce przez w/w inwestorów spadnie o 2.250.000 zł co będzie miało wpływ na spadek kosztów obsługi zadłużenia przez spółkę w kolejnych okresach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.11.2022, 14:51
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.