Newsletter

MONNARI TRADE SA Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

01.10.2022, 00:50aktualizacja: 01.10.2022, 00:51

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2022 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody ze sprzedaży 128 754 91 743 27 733 20 176
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 348 (339) 2 660 (74)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 57 522 3 745 12 390 824
Zysk (strata) netto 45 909 3 847 9 889 846
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 17 032 6 761 3 669 1 487
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (399) (4 339) (86) (954)
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej 10 471 1 278 2 255 281
Przepływy pieniężne netto 27 104 3 700 5 838 814
Średnioważona liczba akcji w okresie 26 572 875 26 572 875 26 572 875 26 572 875
Zysk (strata) na jedną akcję (w gr/eurocent) 173 14 37 3
STAN NA 2022-06-30 2021-12-31 2022-06-30 2021-12-31
Aktywa razem 365 597 352 373 78 109 76 613
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 18 083 20 220 3 863 4 396
Zobowiązania krótkoterminowe 97 227 100 427 20 772 21 835
Kapitał własny 255 826 211 451 54 657 45 974
Liczba akcji na koniec okresu 30 563 089 30 563 089 30 563 089 30 563 089
Wartość księgowa na jedną akcję (w gr/eurocent) 837 692 179 150
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w gr/eurocent) - - - -
DANE JEDNOSTKOWE
Przychody ze sprzedaży 126 052 89 546 27 151 19 693
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 715 (7 344) 585 (1 615)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 837 (7 602) 1 042 (1 672)
Zysk (strata) netto 4 383 (6 535) 944 (1 437)
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 7 928 4 102 1 708 902
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (595) (1 859) (128) (409)
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej 14 176 4 191 3 053 922
Przepływy pieniężne netto 21 509 6 434 4 633 1 415
Średnioważona liczba akcji w okresie 26 572 875 26 572 875 26 572 875 26 572 875
Zysk (strata) na jedną akcję (w gr/eurocent) 16 (25) 4 (5)
STAN NA 2022-06-30 2021-12-31 2022-06-30 2021-12-31
Aktywa razem 260 919 248 210 55 745 53 966
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 16 797 17 918 3 589 3 896
Zobowiązania krótkoterminowe 122 620 112 134 26 197 24 380
Kapitał własny 137 778 136 076 29 436 29 586
Liczba akcji na koniec okresu 30 563 089 30 563 089 30 563 089 30 563 089
Wartość księgowa na jedną akcję (w gr/eurocent) 451 445 96 97
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w gr/eurocent) - - - -
Kursy EUR/PLN na dzień bilansowy 4,6806 4,5994
Średni kurs EUR/PLN w okresie 4,6427 4,5472

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 01.10.2022, 00:50
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.