Newsletter

MOSTOSTAL WARSZAWA SA (6/2023) Szacunkowe wyniki za 2022 rok

27.03.2023, 10:11aktualizacja: 27.03.2023, 10:12

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 6/2023

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") przekazuje szacunkowe wyniki za 2022 rok:

Skonsolidowane dane finansowe (dane narastająco za 2022 roku):

- przychody ze sprzedaży: 1.614 mln PLN,

- zysk brutto ze sprzedaży: 113 mln PLN,

- zysk netto: 19 mln PLN (w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej: 18 mln PLN oraz zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym: 1 mln PLN).

Jednostkowe dane finansowe (dane narastająco za 2022 roku):

- przychody ze sprzedaży: 1.327 mln PLN,

- zysk brutto ze sprzedaży: 88 mln PLN,

- zysk netto: 22 mln PLN.

Jednocześnie Spółka informuje, że prezentowane dane finansowe mogą się różnić od danych, które będą zaprezentowane przez Spółkę w skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu za 2022 roku po badaniu przez biegłego rewidenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.03.2023, 10:11
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.