Newsletter

MOSTOSTAL ZABRZE SA (46/2023) Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Air Liquide Global E_C Solutions Poland S.A.

28.11.2023, 14:55aktualizacja: 28.11.2023, 14:56

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 46/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2023 z dnia 12 października 2023 r. Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 28 listopada 2023 r. MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. ("MZ GPBP" - spółka zależna Emitenta, "Wykonawca") otrzymała od Air Liquide Global E_C Solutions Poland S.A. ("Zleceniodawca") obustronnie podpisaną umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach realizowanego przez Zleceniodawcę projektu budowy nowej instalacji do ekstrakcji butadienu w Płocku. Zakres rzeczowy przewiduje wykonanie robót żelbetowych.

Wartość umowy wynosi ok. 21 mln zł netto i ma charakter kosztorysowy, oparty o stałe stawki jednostkowe. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona po zakończeniu prowadzenia robót. Termin zakończenia realizacji prac przewidziano na III kwartał 2024 r.

W Umowie przewidziano kary umowne za opóźnienie realizacji Umowy wynoszące 1% za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki, przy czym łączna suma kar nie przekroczy 15 % wartości umowy netto. W przypadku, gdy naliczone kary nie pokrywają poniesionej szkody, Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. Odpowiedzialność odszkodowawcza MZ GPBP jest ograniczona do 100% wynagrodzenia umownego netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.11.2023, 14:55
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ