Newsletter

Biznes i finanse

MRiPS: Większe wsparcie dla szczególnie zasłużonych dla wolnej Polski (komunikat)

20.04.2021, 15:27aktualizacja: 20.04.2021, 15:28

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

– MRiPS informuje:

Większe wsparcie dla szczególnie zasłużonych dla wolnej Polski. Ustawa z podpisem Prezydenta RP

Prezydent Andrzej Duda podpisał dzisiaj ustawę o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Zawarte w niej zmiany i rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom tej grupy, której należy się szczególne uhonorowanie za działalność na rzecz wolnej Polski. – To przejaw najlepiej rozumianej solidarności i sprawiedliwości społecznej – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

20 kwietnia 2021 r. to ważna data – tego dnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw.

Co się zmieni? Dzięki podniesieniu progów uprawniających do pomocy szersza grupa działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych będzie mogła skorzystać z prawa do pomocy pieniężnej – jednorazowej lub okresowej. Dodatkowo możliwe będzie przyznanie pomocy pieniężnej jednorazowej nawet dwa razy w roku (obecnie raz w roku).

– Jak to wygląda w praktyce? Przykładowo – jeżeli chodzi o pomoc pieniężną jednorazową – w przypadku osoby samotnie gospodarującej występującej o przyznanie pomocy, w miejsce dotychczasowego progu dochodowego nieprzekraczającego kwoty odpowiadającej 220 proc. najniższej emerytury, czyli kwoty 2751,94 zł, ustanowiony jest próg dochodowy nieprzekraczający kwoty odpowiadającej 290 proc. najniższej emerytury, obecnie jest to kwota 3627,55 zł – wyjaśnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Oznacza to podwyższenie tego progu o 875,61 zł.

Do tego dochodzi też m.in. przyznanie prawa do 5 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego czy uznanie za okres składkowy okresu pozbawienia możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych.

Więcej osób z prawem do świadczenia wyrównawczego

– Prawo do świadczenia wyrównawczego przysługującego obecnie działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych pobierającym emeryturę lub rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy zostanie rozszerzone o działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych pobierające rentę rodzinną. Z uwagi na mechanizm tegorocznej waloryzacji świadczenie wyrównawcze przysługuje w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 2501,76 zł a kwotą pobieranej emerytury albo renty – wyjaśnia minister Maląg.

Cisi bohaterowie. Pamięć i realne wsparcie

Często nieznani z nazwiska cisi bohaterowie – ludzie, bez których być może nie byłoby wolnej Polski. To, że żyjemy dzisiaj w wolnym i demokratycznym kraju, to wielka zasługa tych, którzy nie bali się poświęcenia, nie bali się represji, walcząc z komunistycznym reżimem.

– Warto podkreślić, że działacze opozycji w PRL oraz ofiary represji powojennych zostali objęci opieką państwa polskiego dopiero w 2015 roku – wraz z wejściem w życie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych – przypomina minister Marlena Maląg.

Jedną z największych zmian było bez wątpienia wprowadzenie tzw. świadczenia wyrównawczego w wysokości podwójnej najniższej emerytury.– Każda nowelizacja rozszerzająca katalog uprawnień tej grupy, bohaterów naszej wolności, każde zwiększenie środków budżetowych przeznaczonych na ten cel, każdy nowy program pomocowy opracowywany i wdrażany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z myślą o tych osobach jest zasługą obecnego obozu władzy i krokiem w dobrym kierunku – wskazuje szefowa MRiPS.

W trosce od zdrowie bohaterów

Już dzisiaj osobom o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych przysługuje prawo m.in. do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, a także z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. To też np. prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.(PAP)

kom/ kkr/ joz/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.04.2021, 15:27
Źródło informacji MF
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ