Newsletter

Biznes i finanse

NOVAVIS GROUP SA (35/2022) Zatwierdzenie prospektu NOVAVIS GROUP S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego

05.08.2022, 19:04aktualizacja: 05.08.2022, 19:05

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 35/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie złożenia wniosku przez Spółkę o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego, Zarząd Novavis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2022 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała Decyzję zatwierdzającą Prospekt Emisyjny spółki Novavis Group S.A. sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

a) 3.820.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł dziesięć groszy każda,

b) 27.374.285 akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 0,10 zł dziesięć groszy każda.

Spółka jednocześnie informuje, że podjęła działania związane z wprowadzeniem wyżej wymienionych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 05.08.2022, 19:04
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ