Newsletter

Biznes i finanse

NuScale i Kozloduy NPP podpisują list intencyjny w celu zbadania możliwości zastosowania małych reaktorów modułowych w Bułgarii

17.02.2021, 16:21aktualizacja: 17.02.2021, 16:27

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

NuScale Power i Kozloduy Nuclear Power Plant New Build (KNPP-NB) uzgadniają warunki współpracy ukierunkowanej na ocenę innowacyjnej technologii NuScale jako trwałego rozwiązania w zakresie czystej energii w Bułgarii.

PORTLAND, Oregon--(BUSINESS WIRE)-- Spółka NuScale Power ogłosiła dzisiaj podpisanie listu intencyjnego z bułgarskim podmiotem Kozloduy Nuclear Power Plant - New Build Plc (KNPP-NB) w celu rozważenia możliwości uruchomienia innowacyjnej technologii małych reaktorów modułowych (ang. Small Modular Reactor; SMR), oferowanej przez NuScale, w elektrowni Kozloduy.

KNPP-NB jest spółką akcyjną ustanowioną w celu zlecenia prac zmierzających do zwiększenia mocy elektrowni jądrowej na terenie obecnie eksploatowanego obiektu. Dokument ten jest również potwierdzeniem dużego międzynarodowego zainteresowania technologią NuScale, stanowiącą najlepsze wsparcie przejścia na zeroemisyjną energię na całym świecie.

Obiekt Kozloduy jest jedyną czynną elektrownią jądrową w Bułgarii, a w związku z niedawną decyzją Rady Ministrów w sprawie zwiększenia jej mocy, KNPP-NB bada możliwości wykorzystania zaawansowanych technologii jądrowych w tym miejscu. Celem umowy jest ocena technologii SMR NuScale pod kątem możliwości jej uruchomienia w obiekcie Kozloduy. Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego, NuScale udzieli wsparcia KNPP-NB w zakresie przeprowadzenia szeregu badań i analiz, w tym opracowania ram czasowych projektu z rezultatami jego kluczowych etapów na potrzeby studium wykonalności, kosztorysu odnoszącego się do tego projektu i działań w zakresie inżynierii, planowania, koncesji i innych czynności uzgodnionych przez strony w celu wsparcia potencjalnej realizacji elektrowni opartej na technologii NuScale.

„Bezpieczna i skalowalna technologia NuScale jest doskonałym rozwiązaniem dla Bułgarii, która planuje rozszerzyć i dywersyfikować źródła czystej energii - powiedział John Hopkins, prezes i dyrektor generalny NuScale Power. - NuScale z podekscytowaniem oczekuje na współpracę z tak znakomitym partnerem z branży energetycznej, jakim jest KNPP-NB, w ramach potencjalnego uruchomienia naszej technologii i nie możemy doczekać się prezentacji licznych korzyści, jakie SMR może przynieść temu regionowi” - dodał.

„Potrzeba wdrożenia bezpiecznej, niezawodnej i elastycznej produkcji energii w obiekcie Kozloduy jest oczywista - powiedział Lyuben Marinov, dyrektor generalny KNPP-NB. - Reaktor SMR NuScale jest jedną z najlepszych opcji umożliwiających osiągnięcie strategicznych celów na szczeblu europejskim i krajowym w rzeczywistości zliberalizowanego rynku produkcji energii, poprawę bezpieczeństwa energetycznego i podwyższenie Produktu Krajowego Brutto (PKB)”.

W sierpniu 2020, reaktor SMR NewScale stał się pierwszą i jak dotąd jedyną technologią tego typu, która uzyskała zatwierdzenie Amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego (ang. US Nuclear Regulatory Commission). NuScale utrzymuje szybkie tempo wdrażania programu komercjalizacji technologii SMR, obejmującego rozwój łańcucha dostaw, standardowy projekt elektrowni, planowanie działań obejmujących dostawy oraz plany rozruchu i odbioru. NuScale zgłasza gotowość dostarczenia pierwszego modułu do klientów w 2027 r.

NuScale Power

Spółka NuScale Power opracowała nową modułową elektrownię jądrową opartą o reaktor lekkowodny do wytwarzania energii elektrycznej, ogrzewania sieciowego, odsalania i innych zastosowań korzystających z ciepła technologicznego. Przełomowy projekt małego reaktora modułowego (SMR) obejmuje w pełni fabrycznie wytworzony NuScale Power Module™ zdolny do generowania 77 MW energii elektrycznej przy pomocy bezpieczniejszej, mniejszej i skalowalnej wersji technologii reaktora wodnego ciśnieniowego. Skalowalny projekt NuScale – elektrownia, która może zawierać do 12 niezależnych modułów zasilających, oferuje korzyści zeroemisyjnej energii i wiąże się z mniejszymi zobowiązaniami finansowymi niż obiekty jądrowe o mocy liczonej w GW. Większościowym inwestorem w NuScale jest Fluor Corporation, światowa spółka inżynieryjna, zaopatrzeniowa i budowlana z 60-letnimi tradycjami w dziedzinie komercyjnej energetyki jądrowej.

Siedziba NuScale znajduje się w Portland w Oregonie, a jej biura w Corvallis (Oregon), Rockville (Maryland), Charlotte (Północna Karolina), Richland (Waszyngton) oraz w Londynie (Anglia). Śledź nas na portalu Twitter: @NuScale_Power, Facebook: NuScale Power, LLC, LinkedIn: NuScale-Power i Instagram: nuscale_power. NuScale posiada nowe logo, markę i stronę internetową. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim materiałem filmowym.

Kozloduy Nuclear Power Plant – New Build Plc jest spółką z siedzibą w Kozloduy, w Obwodzie Wraca w Republice Bułgarii. Strona internetowa spółki znajduje się pod adresem www.npp-nb.bg.

Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210217005146/en/

Źródło: NuScale Power

KONTAKT:

Diane Hughes, wiceprezes ds. marketingu i komunikacji, NuScale Power

e-mail: dhughes@nuscalepower.com

tel. (C) (503)-270-9329

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 17.02.2021, 16:21
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ