Newsletter

Opublikowano Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

23.12.2022, 14:17aktualizacja: 23.12.2022, 15:43

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. KE – Serwis audiowizualny
Fot. KE – Serwis audiowizualny
Na stronie internetowej programu Polska Wschodnia opublikowano Szczegółowy Opis Priorytetów programu „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027”. Dokument opisuje szczegóły planowanych do realizacji działań.

Szczegółowy Opis Priorytetów (SzoP) to dokument rozwijający oraz uszczegóławiający zapisy programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

SzOP określa dziedziny i typy inwestycji, które mogą zostać dofinansowane ze środków programu. Wskazuje także precyzyjnie, jakie podmioty (beneficjenci) mogą ubiegać się o wsparcie. Ponadto informuje o poziomie dofinansowania, a także o warunkach uzyskania wsparcia czy realizacji dofinansowanych projektów. SzOP zawiera także informacje o Instytucjach Pośredniczących, czyli o tym, kto będzie organizował poszczególne nabory w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Szczegółowy opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 można pobrać z TEJ STRONY.

Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wyniesie 12 miliardów złotych (2,65 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [EFRR]). Jest on dedykowany pięciu województwom makroregionu Polski Wschodniej (lubelskiemu, podlaskiemu, podkarpackiemu, świętokrzyskiemu i warmińsko-mazurskiemu). Nowy program obejmie także region statystyczny mazowiecki regionalny, czyli województwo mazowieckie bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.12.2022, 14:17
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ