Newsletter

Ostatnia inwestycja projektu unijnego Wodociągów Białostockich

31.03.2022, 08:30aktualizacja: 31.03.2022, 08:30

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. Wodociągi Białostockie - Instalacja dwustopniowego usuwania odorów z komór i osadników
Fot. Wodociągi Białostockie - Instalacja dwustopniowego usuwania odorów z komór i osadników
Dnia 7 marca 2022 r. odbył się odbiór końcowy „Hermetyzacji i dezodoryzacji wybranych obiektów oczyszczalni ścieków”. To ostatnie z 30 zadań współfinansowanego przez Unię Europejską projektu Wodociągów Białostockich pt. „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap”. Jest to zarazem największa inwestycja w skali całego przedsięwzięcia. Dzięki niej powietrze jest tam teraz dużo przyjemniejsze.

W jej zakresie m.in. wybudowano nowoczesną, całkowicie zautomatyzowaną stację zlewną nieczystości płynnych. Działa tu system zarządzająco-kontrolny przyjmowania ścieków, które wozy asenizacyjne przywożą z całej aglomeracji i spoza niej. W celu ograniczenia emisji uciążliwych zapachów nowa stacja zlewna została w pełni zhermetyzowana i wyposażona w instalację usuwania odorów z zastosowaniem lamp UV i filtrów z węgla aktywnego. Taki sam układ oczyszczania powietrza złowonnego mają zagęszczacze osadu surowego. Ponadto uszczelniono je falistym laminatem poliestrowo-szklanym. Pokrycie falistymi płytami z laminatu poliestrowo-szklanego stanowi też konstrukcję hermetyzującą osadniki wstępne oraz komory nitryfikacji i predenitryfikacji. One z kolei posiadają dwustopniowy system usuwania odorów: pierwszy stopień stanowią zbiorniki z wypełnieniem mineralnym pochodzenia wulkanicznego typ lava rock, drugi - kolumny wypełnione wsadem sorpcyjnym z węgla wysoko aktywowanego.

W takim samym układzie usuwane są odory w budynku krat (z komorą wlotową ścieków), gdzie na początku oczyszczania ścieków następuje oddzielanie ciał stałych od reszty zanieczyszczeń. Podobnie odbywa się to w budynkach odwadniania osadu i osadu odwodnionego oraz budynku separatorów piasku. Piaskowniki mają dezodoryzację lampami UV i węglem aktywnym, a hermetyzację - pokryciem membranowym z PCV.

Obecnie wszystkie wytypowane do ograniczenia odorów obiekty na oczyszczalni ścieków działają zgodnie z przyjętymi założeniami. Zbliżająca się coraz cieplejsza pogoda nie będzie już wiązała się z przykrymi zapachami w otoczeniu. Zrealizowane zadanie miało szeroki zakres rzeczowy i obszarowy. W efekcie nowe instalacje nadały oczyszczalni jeszcze bardziej, niż dotychczas, industrialny wygląd.

Podsumowując, dwa zadania wykonane na tym terenie są swego rodzaju klamrą kończącego się projektu (trzeciego w chronologii przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez Wodociągi Białostockie z udziałem środków unijnych). Opisane powyżej zadanie jest ostatnim w harmonogramie robót, pierwszym zaś inwestycja pt. „Rozbudowa i przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków - I etap”. W jej wyniku, dzięki dodaniu dwóch nowych bloków biologicznych do już działających, jakość oczyszczonych ścieków utrzymuje się na poziomie wymaganym przepisami prawa polskiego i unijnego.

Nazwa beneficjenta: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap

Całkowita wartość projektu: 167 403 851,61 PLN netto

Dofinansowanie z UE: 106 614 798,06 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Źródło informacji: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 31.03.2022, 08:30
Źródło informacji Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii