Newsletter

PCF GROUP SA (22/2022) Zawarcie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy produkcyjno-wydawniczej z wydawcą Take-Two Interactive Software, Inc.

01.10.2022, 21:44aktualizacja: 01.10.2022, 21:45

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 22/2022

nawiązaniu do raportu bieżącego numer 19/2022 z dnia 23 września 2022 r., Zarząd PCF Group S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 1 października 2022 r., ze skutkiem na dzień 23 września 2022 r., spółka zależna Emitenta, People Can Fly U.S., LLC z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki ("People Can Fly US"), Emitent oraz wydawca Take-Two Interactive Software, Inc. spółka prawa Delaware z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki ("Wydawca"), zawarły porozumienie o rozwiązaniu (Understanding of Termination; "Porozumienie o Rozwiązaniu") umowy produkcyjno-wydawniczej dotyczącej produkcji tytułu Project Dagger zawartej w dniu 21 lipca 2020 roku przez Wydawcę z People Can Fly US oraz Emitentem, jako gwarantem wykonania umowy, na podstawie której Wydawca uzyskał wyłączne prawo do finansowania i wydania tytułu Project Dagger ("Umowa").

Porozumienie o Rozwiązaniu określa szczegółowe zasady rozliczeń pomiędzy stronami w następstwie rozwiązania Umowy różnicując zasady rozliczeń w zależności od trybu wydania gry, tj. wydania gry w modelu self-publishing albo w modelu z nowym wydawcą.

W tym zakresie Porozumienie o Rozwiązaniu przewiduje, że People Can Fly US nie będzie zobowiązana do zwrotu (repay) Wydawcy wynagrodzenia otrzymanego od Wydawcy na produkcję gry (developer advances), a w to miejsce będzie zobowiązana do zwrotu Wydawcy kwoty 20 milionów dolarów amerykańskich (20 mln $USD) ("Kwota Zwrotu") w następujący sposób:

(a) w następstwie wydania gry Projekt Dagger przez People Can Fly US, Emitenta lub podmiot powiązany Emitenta ("Grupa") w modelu self-publishing, People Can Fly US będzie zobowiązana do uiszczania na rzecz Wydawcy tantiem (royalties), płatnych kwartalnie, do momentu, gdy suma tantiem będzie równa Kwocie Zwrotu;

(b) w następstwie wydania gry Projekt Dagger przez Grupę w modelu z nowym wydawcą, People Can Fly US będzie zobowiązana do uiszczenia na rzecz Wydawcy Kwoty Zwrotu w dwóch równych ratach płatnych najpóźniej w terminie 6 i 12 miesięcy od dnia premiery gry.

Kwota Zwrotu nie przysługuje Wydawcy w sytuacji gdy nie dojdzie do wydania gry Project Dagger (commercial release) niezależnie od modelu.

Wydawca nie skorzystał z przewidzianej w Umowie opcji wykupu praw własności intelektualnej do produktów wyprodukowanych na podstawie Umowy, a licencja udzielona Wydawcy wygasła. Tym samym, zgodnie z Umową, People Can Fly US zachowała, jako wyłączny właściciel, prawa własności intelektualnej do gry Project Dagger.

Pozostałe postanowienia Porozumienia o Rozwiązaniu mają charakter standardowych postanowień odnoszących się do rozwiązania Umowy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 01.10.2022, 21:44
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.