Newsletter

PCF GROUP SA (59/2023) Podjęcie decyzji o ograniczeniu zakresu Projektu Dagger

28.11.2023, 17:45aktualizacja: 28.11.2023, 17:47

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 59/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 58/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. Zarząd spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że:

- po dostarczeniu kluczowego kamienia milowego i ocenie realizowanej koncepcji kreatywnej gry Projekt Dagger, oraz

- w kontekście prowadzonych analiz wpływu scenariuszy będących m.in. przedmiotem strategicznych rozmów z wydawcą gry Projekt Gemini, tj. Square Enix Limited (o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 58/2023 z dnia 24 listopada 2023 r.), na plany rozwojowe projektów realizowanych przez Grupę w ramach zaktualizowanej strategii Grupy przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 3/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

podjął decyzję o tymczasowym ograniczeniu zakresu Projektu Dagger, realizowanego przez Spółkę w modelu self-publishing z wykorzystaniem środków własnych poprzez:

- powierzenie doświadczonemu zespołowi około 10 osób zadania zredefiniowania kierunku rozwoju gry i przygotowania przedprodukcyjnej wersji gry adresującej uwagi i wskazówki pozyskane w ramach zewnętrznej ewaluacji Projektu Dagger, co w konsekwencji oznacza zawieszenie planów wydania wyżej wymienionej gry jako gry AAA w okresie 2025-2026, oraz

- zaoferowanie większości członków zespołu propozycji pracy nad projektami Maverick, Bifrost oraz Victoria.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.11.2023, 17:45
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ