Newsletter

PGE publikuje raport niefinansowy

02.06.2021, 11:51aktualizacja: 02.06.2021, 11:58

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PGE Polska Grupa Energetyczna
PGE Polska Grupa Energetyczna
PGE Polska Grupa Energetyczna opublikowała raport niefinansowy za rok 2020 w formie online. Prezentuje on podejście Grupy PGE do zarządzania kwestiami środowiskowymi, pracowniczymi i społecznymi oraz poszanowania praw człowieka. W raporcie po raz pierwszy zaprezentowane zostało podejście Grupy PGE do kwestii ryzyka klimatycznego.

Raport niefinansowy prezentuje Grupę PGE poprzez realizowane inwestycje i projekty w obszarze ESG, czyli z punktu widzenia ich wpływu na ochronę środowiska (E), dbania o społeczeństwo (S) i prowadzenia ładu korporacyjnego (G). W 2020 roku Grupa PGE przeprowadziła 23 działania związane z kwestiami pracowniczymi, ponad 35 inicjatyw w obszarze społecznym, a także 24 projekty badawczo-rozwojowe z zakresu ochrony środowiska.

Głównym celem przedsięwzięć realizowanych przez PGE w obszarze ESG jest sprawiedliwa i zrównoważona transformacja energetyczna. Wyraża się ona w przygotowaniu rozwiązań dla pracowników energetyki konwencjonalnej, dla regionów i społeczności lokalnych skupionych wokół kompleksów energetycznych Grupy PGE, a także w prowadzonych inwestycjach.

„Grupa PGE, jako jedna z pierwszych grup energetycznych, ogłosiła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej. Otwarcie i rzetelnie komunikujemy, jaki kierunek rozwoju obraliśmy, jak go realizujemy i przede wszystkim jak ten proces będzie rozłożony w czasie” - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W 2020 roku spółki z Grupy PGE zainwestowały 1,6 mld zł w projekty wspierające transformację energetyczną. Blisko 40 proc. z nich stanowiły strategiczne inwestycje rozwojowe w energetykę odnawialną. Redukcja emisji CO2 w 2020 roku w porównaniu z 2019 rokiem wyniosła 1 mln ton. W tym okresie o 9 proc. zmniejszył się także pobór wody przy konwencjonalnej produkcji energii elektrycznej i ciepła.

„Kwestie dotyczące wpływu Grupy PGE na środowisko to obszar, nad którym pełnię bezpośredni nadzór. Zdajemy sobie sprawę z rosnącej wagi czynników środowiskowych (ESG) dla inwestorów, dlatego też zwiększamy zakres informowania w tym obszarze. Intensywnie pracujemy nad wyliczeniem śladu węglowego dla całej Grupy PGE, uwzględniając nasze emisje bezpośrednie i pośrednie. Analizujemy nasze działania pod względem tego, na ile są zrównoważone i wybieramy te inwestycje, które budują wartość Grupy PGE i jednocześnie przynoszą największą wartość dla polskiej gospodarki, społeczeństwa i środowiska. Publikacja danych niefinansowych wspiera inwestorów w podejmowaniu długoterminowych decyzji inwestycyjnych, a na takich inwestorach bardzo nam zależy” - mówi Wojciech Dąbrowski.

PGE podejmuje działania w każdym z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (tzw. SDG’s). W nowej strategii Grupa PGE wskazuje cztery, których realizację wspiera w sposób szczególny. Są to: Cel 7. Czysta i dostępna energia, Cel 11. Zrównoważone miasta i społeczności, Cel 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja i Cel 13. Działania w dziedzinie klimatu. Potwierdzeniem działań PGE w zakresie odpowiedzialnego biznesu jest zajęcie w 2020 roku pierwszego miejsca, po raz trzeci z rzędu, w Rankingu Odpowiedzialnych Firm w branży paliwa, energetyka i wydobycie oraz piątego miejsca w klasyfikacji generalnej.

Sprawozdanie niefinansowe Grupy PGE zostało sporządzone zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o rachunkowości i dostępne jest pod adresem: https://sprawozdanieniefinansowe2020.gkpge.pl/.

Dodatkowe informacje dla mediów:

Małgorzata Babska

rzecznik prasowy Grupy PGE

tel. +48 (22) 340 13 36

tel. +48 661 778 955

e-mail: biuro.prasowe@gkpge.pl

http://www.gkpge.pl/biuro-prasowe/kontakt

Źródło informacji: PGE Polska Grupa Energetyczna

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 02.06.2021, 11:51
Źródło informacji PGE Polska Grupa Energetyczna
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii