Newsletter

Biznes i finanse

PGE SA (39/2022) Zmiany w Radzie Nadzorczej

23.06.2022, 11:34aktualizacja: 23.06.2022, 11:35

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 39/2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022 r. ("ZWZ") podjęło uchwałę o odwołaniu p. Zbigniewa Gryglasa ze składu Rady Nadzorczej PGE.

Następnie ZWZ podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:

- pani Anny Kowalik,

- pana Artura Składanka,

- pani Janiny Goss,

- pana Tomasza Hapunowicza,

- pana Mieczysława Sawaryna,

- pana Marcina Kowalczyka,

- pana Radosława Winiarskiego.

W załączeniu Spółka przekazuje informacje o Członkach Rady Nadzorczej PGE.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.06.2022, 11:34
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ