Newsletter

Pierwszy polski fundusz inwestujący w światowe REITy zadebiutuje na Głównym Rynku GPW

19.04.2024, 15:17aktualizacja: 22.04.2024, 10:34

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Mount Globalny Rynku Nieruchomości FIZ - to nazwa polskiego funduszu aktywnie inwestującego w akcje światowych REIT-ów, który w poniedziałek 22 kwietnia stanie się 412. podmiotem notowanym na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Mount Globalny Rynku Nieruchomości FIZ jest dynamicznie rozwijającym się funduszem inwestycyjnym zamkniętym, koncentrującym się na lokatach dających ekspozycję na globalny rynek nieruchomości - głównie akcje spółek zagranicznych mających strukturę REIT. Fundusz lokuje środki przede wszystkim w papiery wartościowe emitentów notowanych na polskich i zagranicznych rynkach zorganizowanych.

REIT (ang. Real Estate Investment Trust) wywodzi się z USA, w których to cieszy się bardzo dużą popularnością. Jest to specjalny rodzaj funduszu, którego celem jest inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być zarówno grunty, budynki mieszkalne lub usługowe, jak i znajdująca się na nich infrastruktura, która będzie następnie wynajmowana lub sprzedawana klientom.

Fundusz od 2017 roku wyemitował kilkadziesiąt serii certyfikatów inwestycyjnych, które zostały zasymilowane i zarejestrowane pod wspólnym kodem ISIN.

„Poprzez Mount Globalnego Rynku Nieruchomości chcemy zaoferować ekspozycję na tę klasę aktywów szerokiemu gronu inwestorów. W strategii funduszu wykorzystujemy silne trendy na rynkach nieruchomości” - czytamy w komunikacie poniedziałkowego debiutanta.

Zatwierdzenie przez KNF prospektu Funduszu 23 lutego br., a tym samym przekształcenie go w publiczny fundusz inwestycyjny oraz oferowanie certyfikatów kolejnych emisji w drodze oferty publicznej zwiększy jego możliwości w zakresie pozyskiwania nowych inwestorów. Dodatkowo wprowadzenie certyfikatów do obrotu umożliwi uczestnikom obrót nimi i wyjście z inwestycji w sposób inny niż poprzez żądanie wykupu certyfikatów lub zbycie w transakcji poza rynkiem regulowanym.

W ramach publicznej oferty przeprowadzanej w oparciu o zatwierdzony prospekt przewidywana jest emisja kolejnych 12 serii certyfikatów, z czego seria BV została już wyemitowana i objęta wnioskiem o dopuszczenie (17 certyfikatów objętych przez dwóch inwestorów po cenie 853,63 zł).

Certyfikaty oferowane w ofercie publicznej będą rejestrowane pod tym samym kodem ISIN co dotychczasowe emisje (certyfikaty serii BV zostały objęte oświadczeniem KDPW z 15 kwietnia br.). Łącznie do obrotu giełdowego wprowadzono 40 589 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.04.2024, 15:17
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ