Newsletter

PJP MAKRUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QS

22.05.2023, 17:27aktualizacja: 22.05.2023, 17:28

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Przychody ze sprzedaży 88 835 106 571 18 910 22 991
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 383 2 985 294 644
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 388 2 876 508 620
Zysk (strata) netto 1 109 2 224 236 480
dominującego 1 109 2 224 236 480
Zysk na akcję (PLN) 0,19 0,37 0,04 0,08
Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0,19 0,37 0,04 0,08
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 176) (5 110) (1 102) (1 103)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 039) (732) (1 498) (158)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (5 757) (314) (1 225) (68)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (17 972) (6 156) (3 826) (1 328)
Aktywa 329 476 335 637 70 469 72 141
Zobowiązania długoterminowe 29 894 25 015 6 394 5 377
Zobowiązania krótkoterminowe 150 060 188 652 32 095 40 549
Kapitał własny 149 523 121 970 31 980 26 216
dominującej 149 523 121 970 31 980 26 216

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 22.05.2023, 17:27
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.