Newsletter

Biznes i finanse

PK: kolejne zatrzymania w związku z tzw. dziką reprywatyzacją (komunikat)

08.08.2019, 17:04aktualizacja: 08.08.2019, 17:04

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- PK informuje:

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie (8 sierpnia 2019 r.) dokonano zatrzymania trzech byłych urzędników Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy: Jakuba R. - byłego Zastępcę Dyrektora BGN, Gertrudę J.-F. - byłą Naczelnik Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych BGN oraz Marka K. - byłego Dyrektora BGN.

Zatrzymani po doprowadzaniu do Prokuratury Okręgowej usłyszą zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Po wykonaniu z ich udziałem czynności procesowych prokurator podejmie decyzję co do stosowania środków zapobiegawczych.

Śledztwo zostało podjęte

Śledztwo w powyższej sprawie pierwotnie prowadzone było w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście, gdzie 23 listopada 2006 r. zostało umorzone. Na skutek pism lokatorów reprywatyzowanych kamienic warszawskich, Prokuratura Krajowa, w ramach zespołu prokuratorów powołanego do koordynowania postępowań dotyczących reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, zleciła m.in. analizę powyższego postępowania oraz ocenę zasadności podjętej decyzji końcowej. W rezultacie, postępowanie zostało podjęte oraz kontynuowane na szczeblu Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Rząd Kanady wypłacił odszkodowanie

Jak ustalili prokuratorzy, w toku postępowania administracyjnego zaniechano uzyskania informacji i dokumentów z Ministerstwa Finansów w kwestii odszkodowania za nieruchomość położoną przy ul. Nowy Świat 24 w Warszawie. W toku śledztwa ustalono, że rząd kanadyjski, na podstawie przepisów układu indemnizacyjnego zawartego miedzy Rzędem PRL i Rządem Kanady, wypłacił odszkodowanie w stosunku do zgłoszonego roszenia za 1 udziału w prawie własności nieruchomości. Mimo wypłaty tego odszkodowania doszło do wydania bezzasadnych decyzji administracyjnych o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej zarzutami oraz wyrządzenia szkody majątkowej w mienium.st. Warszawy i Skarbu Państwa w kwocie ponad 9 milionów złotych.

100 postępowań dotyczących blisko 500 warszawskich nieruchomości

W związku z tzw. dziką reprywatyzacją w prokuraturach regionu warszawskiego i wrocławskiego toczy się obecnie ponad 100 postępowań karnych, które dotyczą blisko 500 nieruchomości warszawskich.

Dotychczas skierowano 6 aktów oskarżenia przeciwko 21 osobom.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ emi/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 08.08.2019, 17:04
Źródło informacji PK
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ