Newsletter

POLENERGIA SA (58/2023) SPEŁNIENIE WARUNKU ZAWIESZAJACEGO DOTYCZĄCEGO WEJŚCIA W ŻYCIE NOWEGO PAKIETU UMÓW PPA i PPA+

01.12.2023, 14:19aktualizacja: 01.12.2023, 14:20

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 58/2023

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. dotyczącego zawarcia przez spółkę zależną Emitenta - Polenergia Obrót S.A. ("POLO") z McDonalds Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("McDonalds's") nowej warunkowej długoterminowej umowy sprzedaży energii (PPA) wchodzącej w skład nowego pakietu umów PPA i PPA + ("Pakiet umów PPA i PPA+") informuje, że w dniu 1 grudnia 2023 roku uzyskał informację o spełnieniu warunku zawieszającego, tj. podpisaniu Pakietu umów PPA i PPA+ przez POLO, McDonald's oraz minimalną liczbę franczyzobiorców McDonald's ("Pozostali Kupujący") wskazaną w Pakiecie umów PPA i PPA+.

W związku z podpisaniem Pakietu umów PPA i PPA+ przez POLO, McDonald's i minimalną liczbę Pozostałych Kupujących przed upływem terminu wyznaczonego do spełnienia warunku zawieszającego, tj. do dnia 4 grudnia 2023 r., Pakiet umów PPA i PPA+ wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2023 r. Okres sprzedaży energii elektrycznej i gwarancji pochodzenia w ramach Pakietu umów PPA i PPA+ rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2024 r.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 01.12.2023, 14:19
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii