Newsletter

Biznes i finanse

POLICE SA (22/2022) Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

23.06.2022, 20:51aktualizacja: 23.06.2022, 20:53

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 22/2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 23 czerwca 2022 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki - Grupy Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, kandydatury Pani Urszuli Kulisiewicz, Pani Bożeny Licht oraz Pani Agnieszki Ewy Dąbrowskiej na Członków Rady Nadzorczej Spółki. Kandydaci zostali zgłoszeni w związku ze zwołaniem na dzień 27 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, przewidującego w swym porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

Zgodnie z oświadczeniem akcjonariusza oraz złożonymi oświadczeniami kandydatów, wyżej wymienione osoby spełniają kryteria formalne określone w przepisach prawa i Statucie Spółki oraz w dniu 23 czerwca 2022 r. uzyskali pozytywną opinie Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych a także spełniają kryteria niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W załączeniu informacje o kandydatach do Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.06.2022, 20:51
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ